Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

UNIEWAŻNIENIE PASZPORTU NA WNIOSEK OBYWATELA

W przypadku, gdy wyciekną Twoje dane z posiadanego ważnego paszportu (numer paszportu, imię, nazwisko) np.: na skutek niewłaściwego zabezpieczenia dokumentu oszust spróbuje użyć Twojej tożsamości by np.: zaciągnąć kredyt albo kupić coś na raty - aby chronić swoje dane osobowe możesz złożyć wniosek o unieważnienie Twojego paszportu w dowolnym punkcie paszportowym.

 

Wniosek o unieważnienie paszportu możesz złożyć w następujący sposób :

  • osobiście w dowolnym punkcie paszportowym na piśmie w postaci papierowej,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.

 

W imieniu posiadacza paszportu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o unieważnienie paszportu składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

 

We wniosku o unieważnienie posiadanego paszportu należy wpisać następujące dane:

  • nazwisko i imię (imiona) posiadacza dokumentu paszportowego oraz jego numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia;
  • nazwisko i imię (imiona) osoby zgłaszającej oraz jej numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, datę i miejsce urodzenia – jeśli wniosek składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator w imieniu posiadacza paszportu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • serię i numer dokumentu paszportowego, który ma podlegać unieważnieniu.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich