Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

PASZPORT DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • Krok I

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej

  Wniosek paszportowy możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym (gdzie złożyć wniosek).

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osobiście:

          osoba pełnoletnia, która chce otrzymać paszport,
        •  opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeśli paszport ma otrzymać pełnoletnia osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

  Aby potwierdzić swoją tożsamość przy składaniu wniosku okaż pracownikowi punktu paszportowego ważny paszport, jeśli taki dokument posiadasz. Jeżeli nie masz ważnego paszportu okaż ważny dowód osobisty.

  Ubiegając się o paszport nie możesz potwierdzić swojej tożsamości przez okazanie "mTożsamości" na ekranie własnego urządzenia mobilnego.

 • Krok II

  Wymagane dokumenty

  Skompletuj wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie paszportu - pomocny będzie poniższy wykaz:

          wypełniony drukowanymi literami wniosek, który możesz pobrać nieodpłatnie w punkcie paszportowym - nie drukuj wniosku paszportowego ze strony internetowej (przykład prawidłowo wypełnionego wniosku),
          Twoja kolorowa fotografia wykonana wciągu ostatnich 6 miesięcy (dowiedz się jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie paszportowe),
          dowód uiszczenia opłaty paszportowej  (sprawdź ile zapłacisz za paszport),
          dokument uprawniający do skorzystania z ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu, jeśli przysługuje Ci takie prawo,
          ważny dotychczasowy paszport, jeśli taki dokument posiadasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu koniecznie weź ze sobą ważny dowód osobisty,
          skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa, jeśli twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

  Pracownik punktu paszportowego może poprosić Cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np: odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli będzie miał wątpliwości co do Twojej tożsamości lub obywatelstwa czy też  dokumentach, które przedstawisz będą rożbieżności w danych.

 • Krok III

  Odbiór paszportu

  Stan realizacji swojego paszportu możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl wpisując numer sprawy znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku.

  Możesz też skorzystać z usługi powiadamiania o gotowości paszportu do odbioru - wystarczy podczas składania wniosku w pkt 12 wniosku wpisać swój numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dzięki temu będziesz mógł odebrać paszport niezwłocznie po jego dostarczeniu do punktu paszportowego.

  Swój nowy paszport odbierzesz osobiście w punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek paszportowy. Podczas odbioru paszportu sprawdź, czy twoje dane osobowe i biometryczne (odciski palców i wizerunek twarzy) są poprawne. Umożliwi Ci to pracownik punktu paszportowego za pomocą czytnika elektronicznego.

  Jeśli masz swój poprzedni ważny paszport to przynieś go do punktu paszportowego, gdzie pracownik fizycznie anuluje paszport i zwróci go. Jeśli w paszporcie są ważne wizy - koniecznie poinformuj o tym pracownika punktu aby ten nie przedziurkował stron zawierających wizy.

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców