Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Numer Alarmowy 112

Klauzula RODO - telefony służbowe

Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 25, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany informacji na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dokumentowania działań Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego i ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z inspektorem danych osobowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod numerem telefonu 32 207 79 75 lub pisząc na adres mailowy iod@katowice.uw.gov.pl.

Powiązane usługi

Wydział Powiadamiania Ratunkowego