Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

 • I

  Kogo dotyczy

  Cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje  domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi, wydaje się zaświadczenie potwierdzające istnienie tego domniemania.
  Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  uważa się za legalny przez okres ważności wydanego mu zaświadczenia.
  Zaświadczenie jest  ważne przez okres 3 miesięcy  od dnia jego wydania, a w przypadku  małoletniego cudzoziemca – przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania.

 • II

  Dokumenty dodatkowe

  Do wniosku powino być dołączone:

  - zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające istnienie domniemania, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi;

  - zaświadczenie potwierdzjące, że cudzoziemiec podjął współpracę z właściwym organem.