Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Alicja WALISZEWSKA
waliszewskaa@katowice.uw.gov.pl
news@katowice.uw.gov.pl
tel. 32 20 77 265

ODDZIAŁ DS. OBSŁUGI PRASOWEJ

KONTAKT:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice 
 faks: 32 25 63 101
 pokój: 265, 260
 news@katowice.uw.gov.pl


PRACOWNICY ODDZIAŁU DS. OBSŁUGI PRASOWEJ:

Iwona MATUSZEWSKA

p.o. kierownika Oddziału
tel. 32 20 77 834

Jakub GRYGIEL
tel. 32 20 77 555

Bartłomiej SZWEDOWSKI
tel. 32 20 77 266

Michalina ŚLĘZAK
tel. 32 20 77 807