Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dane kontaktowe i zadania biura prasowego (Oddziału do spraw Komunikacji Społecznej):

 

Zastępca Dyrektora Biura Wojewody – Rzecznik Prasowy:
Alina KUCHARZEWSKA

kucharzewskaa@katowice.uw.gov.pl 
news@katowice.uw.gov.pl
tel. 32 20 77 265

 

 

Biuro prasowe działa w Oddziale ds. Komunikacji Społecznej należącym do Biura Wojewody.
Szczególnym zadaniem biura prasowego jest prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody Śląskiego oraz Urzędu, w tym:

  • kształtowanie wizerunku Wojewody Śląskiego i Urzędu poprzez upowszechnianie informacji o jego działaniach oraz efektach pracy,

  • organizowanie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami mediów,

  • przeprowadzanie analizy publikacji prasowych na potrzeby wojewody,

  • koordynowanie zadań odnoszących się w Urzędzie do dostępu i ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu honorowego wojewody,

  • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu oraz mediami,

  • reprezentowanie Wojewody Śląskiego w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie obsługi prasowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

  • zapewnianie wymiany informacji pomiędzy wojewodą a Prezesem Rady Ministrów, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz innymi ministrami. 

 

KONTAKT:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice 
 faks: 32 25 63 101
 pokój: 265, 260
 news@katowice.uw.gov.pl


PRACOWNICY BIURA PRASOWEGO:

Sylwia HOLECKA 
tel. 32 20 77 262

Iwona MATUSZEWSKA
tel. 32 20 77 555

Anna MAZUR
tel. 32 20 77 555

Tomasz PASŁAWSKI
tel. 32 20 77 262

Klaudia SZCZEPANEK-FATYGA
tel. 32 20 77 262

Bartłomiej SZWEDOWSKI
tel. 32 20 77 834

Michalina ŚLĘZAK
tel. 32 20 77 807