Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POTRZEBUJESZ POMOCY?

ua.gov.pl   – pod tym adresem obywatele Ukrainy mogą znaleźć kompleksowe informacje na temat wjazdu do Polski, punktów recepcyjnych oraz legalizacji pobytu. Informacje dostępne są w 4 językach (polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim) i są na bieżąco aktualizowane.

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy/Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України/Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine

Jak uzyskać wsparcie?

Jeśli szukasz konkretnej pomocy, np. schronienia lub pracy – zarejestruj się poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl

W Katowicach pomoc możesz uzyskać w punkcie recepcyjnym, który mieści się przy ul. Franciszkańskiej 8 w Katowicach (Katowice-Ligota) i obsługiwany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzone w szczególnym trybie od 29 stycznia 2022 r./Розгляд справи щодо видачі дозволу на тимчасове проживання і на роботу для громадян України за особливою процедурою, починаючи від 29 січня 2022 р.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Szczegóły tutaj: https://www.gov.pl/web/udsc.
***
Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави» передбачає звільнення від обов’язку наявності дозволу на роботу. Детальніше тут: https://www.gov.pl/web/udsc.

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy!/Безкоштовна медична допомога для біженців з України.
Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022 w dokumencie podróży, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: www.nfz.gov.pl.
***
Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: www.nfz.gov.pl.

Punkt porad prawnych/Пункт юридичної консультації
Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy z Okręgowej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w ramach dyżurów telefonicznych pełnionych zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie: https://adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/.
Prawnicy głównie odpowiadają na pytania związane z legalnym pobytem w Polsce, ale podpowiedzą także w innych kwestiach, np. związanych z umowami wynajmu mieszkań, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw poradzą, jak można uzyskać szerszą pomoc prawną.
Dodatkowo uruchomiona została infolinia prawna, gdzie osoby z Ukrainy mogą również uzyskać pomoc prawną: https://kirp.pl/ruszyla-ogolnopolska-infolinia-telefoniczna-centrum-koordynacji-pomocy-prawnej-dla-obywateli-ukrainy-48-800-088-544/.
***
Громадяни України, які втікають від війни, можуть скористатися безкоштовною юридичною консультацією, яку надають волонтери Окружної асоціації адвокатів та Окружної палати юрисконсультів у рамках телефонних дижурів, які проводяться згідно з графіком, розміщеним на сайті:https://adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/.

Адвокати в основному відповідають на питання, пов’язані з легальним перебуванням у Польщі, але вони також нададуть консультації з інших питань, наприклад, щодо договорів оренди квартири, а в разі складніших питань – порадять, як отримати додаткову юридичну допомогу.
Додатково запрацювала юридична «гаряча лінія», на якій  особи з України також можуть отримати юридичну допомогу: https://kirp.pl/ruszyla-ogolnopolska-infolinia-telefoniczna-centrum-koordynacji-pomocy-prawnej-dla-obywateli-ukrainy-48-800-088-544/.

PAMIĘTAJ!


CHCESZ POMÓC?

Jeśli chcesz wesprzeć obywateli Ukrainy, zgłoś chęć pomocy poprzez stronę pomagamukrainie.gov.pl/. Za pośrednictwem prostego formularza zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe, samorządy, firmy oraz osoby prywatne.

WAŻNE! Nie działaj na własną rękę! Strona pomagamukrainie.gov.pl/ powstała po to, żeby koordynować pomoc humanitarną i żeby odpowiednie wsparcie trafiło do wszystkich, którzy go potrzebują.

Zbiórki darów

Jeśli chcesz przekazać potrzebującym paczki z żywnością, artykułami higienicznymi lub innymi potrzebnymi rzeczami – dostarcz je do punktu zbiórki w swojej okolicy. Przekazanie darów do takiego punktu zagwarantuje, że konkretne rzeczy trafią tam, gdzie w danej chwili są najbardziej potrzebne.

Wykaz punktów zbiórki organizowanych przez samorządy (lista będzie na bieżąco aktualizowana). W przypadku pytań dotyczących zbiórek darów prosimy o kontakt bezpośrednio z urzędami miast/gmin.

Koordynacja działań pomocowych – kontakt dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe z województwa śląskiego, które chcą zaangażować się w pomoc obywatelom Ukrainy, mogą się w tym zakresie kontaktować z p. Grzegorzem Rakiem - tel. 32/ 20 77 824, e-mail: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl.

Wniosek o zwonienie z partycypacji w kosztach pomocy:

Informacja w sprawie możliwości zwolnienia z partycypacji w kosztach pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834 i 854).

Opublikowana 11 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw Nr 854 ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość złożenia przez Obywatela Ukrainy do właściwego miejscowo wojewody wniosku o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834 i 854) ze względu na swoją trudną sytuację życiową. 

Wszelkie okoliczności stanowiące podstawę wnioskowania o zwolnienie z partycypacji
w kosztach pomocy muszą być obligatoryjnie potwierdzone dokumentami załączonymi do wniosku.

Wniosek (WNIOSEK OBYWATELA UKRAINY O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW-1 - plik do pobrania poniżej) należy nadesłać listem do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim (w woj. śląskim: Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice)

 

Kontakt telefoniczny:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

(32) 2077826, (32) 2077961, (32) 2077883, (32) 2077844

Nowelizacja ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy

W piątek, 7 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców - w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Świadczenie przewidziane w art. 13 miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie, mające na celu rekompensatę kosztów, poniesionych głównie przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa o osobach, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zapewniając im nocleg i wyżywienie w okresie, w którym trudno było przygotować i zrealizować opiekę instytucjonalną przez podmioty publiczne.
W ostatnich miesiącach liczba wnioskodawców korzystających z tego rozwiązania systematycznie maleje, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Właściwe jest więc kontynuowanie jednego systemu wsparcia w zakresie zakwaterowania, który w znacznie większym stopniu może być monitorowany przez organy administracji publicznej w celu zapewnienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. Numer telefonu uruchomiony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach dla osób poszukujących zakwaterowania: 32 20 77 101.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України

У п’ятницю 7 червня ц.р. Президент Анджей Дуда підписав указ про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та деякі інші акти. Запропонований закон продовжує законність перебування громадян України до 30 вересня 2025 року та вносить низку змін у коло інструментів підтримки біженців.

Ключовою зміною є продовження однієї форми розміщення біженців – у приміщеннях, які перебувають у розпорядженні воєвод. Отже, станом на 30 червня ц.р. підтримка, запропонована до цього часу відповідно до ст. 13, яка полягає у наданні грошової допомоги господарям, які за власний рахунок надавали проживання та харчування громадянам України у приватних приміщеннях.

Припинення ст. 13, тобто припинення виплати пільг фізичним особам на проживання та харчування громадян України.

Пільга, передбачена ст. 13 мав надзвичайний характер і з часом втратив свій початковий зміст, призначений для компенсації витрат, понесених переважно громадянами Республіки Польща. Мова йде про людей, які прийняли під свій дах біженців війни з України, забезпечили їх проживанням та харчуванням у період, коли було складно підготувати та забезпечити інституційний догляд державними структурами.

Протягом останніх місяців кількість бажаючих, які користуються цим рішенням, систематично зменшується, а резерв вільних місць у колективних закладах розміщення збільшується. Тому доцільно продовжувати єдину систему підтримки розміщення, яка значно більшою мірою може контролюватися органами державного управління для надання допомоги біженцям з України.

Заявки на відшкодування завданих збитків гості зможуть подати до 30 червня цього року витрати на проживання та харчування біженців до кінця липня. Заявки, подані протягом цього періоду, розглядатимуться на поточних умовах.

Громадяни України, які все ще потребуватимуть підтримки після набрання чинності зміненим Законом, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм допомогу на умовах, визначених ст. 12 Закону із зазначенням вільного місця в колективному закладі розміщення.

Телефон Сілезького воєводського управління в Катовіце для людей, які шукають житло: 32 20 77 101.

Kategoria: Pomagam Ukrainie - do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ulotka informacyjna_PL 425.36 KB 2022-03-14 08:55:53
Ulotka informacyjna_UA 530.23 KB 2022-03-14 08:58:55
Ulotka informacyjna_RU 502.15 KB 2022-03-14 08:59:16
Ulotka informacyjna_EN 429.97 KB 2022-03-14 08:59:32
Zestawienie dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa śląskiego 24.98 KB 2022-03-15 15:12:29
Bądźmy bezpieczni w sieci - ulotka, materiał UKNF 245.7 KB 2022-04-27 11:10:48
koordynatorzy programu pomocowego dla obywateli Ukrainy 12.83 KB 2022-07-19 14:21:06
Lista adwokatów świadczących bezpłatną pomoc prawną 13.27 KB 2022-07-20 10:48:05
Grafika w tle facebook 1.83 MB 2023-11-13 10:51:27
Prezentacja portal pracawpolsce 1.55 MB 2023-11-13 10:48:11
Ulotka portal praca w polsce 11.47 MB 2023-11-13 10:53:12
Grafika w tle Twitter 1.91 MB 2023-11-13 10:54:46
Post socjalmedia 1.91 MB 2023-11-13 10:55:55
WNIOSEK OBYWATELA UKRAINY O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW-1 134.39 KB 2024-06-20 15:01:14