Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA KWARANTANNY

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na podstawie danych z bazy systemu EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) może:

a) wszystkim osobom, których wpis dotyczy może udzielić informacji odnośnie okresu odbywania 10 dniowej kwarantanny, której poddawane są osoby przekraczające granice lub okresu kwarantanny czy też izolacji domowej nałożonej w drodze decyzji sanepidu, ze wskazaniem dat od – do,

b) na Państwa żądanie  lub uprawnionych organów może dokonać korekt lub aktualizacji danych w systemie EWP jeżeli: Państwa dane są niepoprawne np. zły numer telefonu lub niepełne np. brak numeru telefonu, 

c) dopisać w EWP jeżeli zachodzi taka konieczność domowników lub osób współzamieszkujących do odbywania wspólnej kwarantanny, 

WAŻNE – w przypadku podania podczas przekraczania granicy błędnego adresu do odbywania kwarantanny, jego zmianę należy zgłosić niezwłocznie w dniu przekroczenia granicy.

Jeżeli zamiana adresu odbywania kwarantanny ma zostać dokonana w trakcie jej odbywania, koniecznym jest zgłoszenie tego faktu do inspektora sanitarnego właściwego miejscowo ze względu na miejsce odbywania kwarantanny.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje w powyższych sprawach lub zgłosić zmianę swoich danych pisz na adres kwarantanna@katowice.uw.gov.pl

PAMIĘTAJ – zawsze podaj nam dane umożliwiające wyszukanie informacji na Twój temat w bazie danych systemu EWP. Prześlij: imię i nazwisko, numer telefonu, serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres odbywania kwarantanny.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH NIE JEST UPRAWNIONY DO ZWOLNIENIA Z KWARANTANNY LUB DO JEJ SKRÓCENIA.

Jeżeli nie masz warunków do odbywania kwarantanny w miejscu zamieszkania możesz ją odbyć w miejscach kwarantanny zbiorowej. W takim przypadku skontaktuj się  z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 32/20 77 101.

Przydatne linki:

1. Koronawirus zmiany na granicy: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8517,Koronawirus-zmiany-na-granicy.html

2. Koronawirus informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

3. Aplikacja kwarantanna domowa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

4. Wykonanie testu przez mobilne punkty pobrań): https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran

5. Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym