Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacje o kwarantannie

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA KWARANTANNY.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na podstawie danych z bazy systemu EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski): zgodnie z § 2. ust 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r.

a) wszystkim osobom, których wpis dotyczy może udzielić informacji odnośnie:  okresu odbywania 14 dniowej kwarantanny, której poddawane są osoby przekraczające granice lub okresu kwarantanny lub izolacji domowej nałożonej w drodze decyzji sanepidu, ze wskazaniem dat od – do,

b) na Państwa żądanie  lub uprawnionych organów może dokonać korekt lub aktualizacji danych w systemie EWP jeżeli: Państwa dane są niepoprawne np. zły numer telefonu lub niepełne np. brak numeru telefonu, z istotniej przyczyny zmieniliście Państwo adres odbywania kwarantanny,  zachodzi konieczność zgłoszenia domowników lub osób współzamieszkujących do odbywania wspólnej kwarantanny, 

Jeżeli chcesz uzyskać informacje w powyższych sprawach lub zgłosić zmianę swoich danych pisz na adres kwarantanna@katowice.uw.gov.pl  

PAMIĘTAJ – zawsze podaj nam dane umożliwiające wyszukanie informacji na Twój temat w bazie danych systemu EWP. Prześlij: imię i nazwisko, numer telefonu, serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres odbywania kwarantanny.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH INFORMUJE, ŻE NIE JEST UPRAWNIONY DO ZWOLNIENIA Z KWARANTANNY LUB DO JEJ SKRÓCENIA.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoba przekraczająca granicę zewnętrzną UE, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

WAŻNE – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych w nocy z 12 na 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, czyli z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Podróżni nie będą musieli odbywać kwarantanny. Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte.

NOWE PRZEPISY NIE UPOWAZNIAJĄ DO SKRÓCENIA OKRESU KWEARANTANNY NAŁOŻONEJ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE WW. ZMIAN.

Kontakt e-mail do przejść granicznych województwa śląskiego – slosg@strazgraniczna.pl

Jeżeli nie masz warunków do odbywania kwarantanny w miejscu zamieszkania możesz ją odbyć w miejscach kwarantanny zbiorowej. W takim przypadku skontaktuj się  z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 32/20 77 101.

Przydatne linki:

  1. Koronawirus zmiany na granicy: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8517,Koronawirus-zmiany-na-granicy.html
  2. Koronawirus informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus
  3. Aplikacja kwarantanna domowa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa
  4. Wykonanie testu w 12 dniu kwarantanny (mobilne punkty pobrań): https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran
  5. Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym