Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Cudzoziemcy

KIEROWCY MIĘDZYNARODOWI Z UKRAINY

WAŻNA INFORMACJA

dot. kierowców międzynarodowych z Ukrainy

 

04.05.2022

Z uwagi na wojnę na terenie Ukrainy Wojewoda Śląski podjął kroki mające na celu usprawnienie obsługi obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie międzynarodowym i  tym samym zabezpieczenie branży transportowej na terenie województwa śląskiego.

 

W celu przedłużenia wizy krajowej:

  1. Proszę przysłać wiadomość na poniższy adres mailowy:

 Oddział do Spraw Cudzoziemców w Katowicach:

- kierowcyukraina-katowice@katowice.uw.gov.pl

Oddział w Bielsku-Białej:

- kierowcyukraina-bielsko@katowice.uw.gov.pl

Oddział w Częstochowie:

- kierowcyukraina-czesto@katowice.uw.gov.pl

 

  1. W wiadomości mailowej proszę podać:

- imię i nazwisko;

- obywatelstwo;

- datę upływu ważności wizy oraz okres na jaki została wydana wiza (ilość dni).

 

  1. Termin wizyty w Urzędzie zostanie wyznaczony przez pracownika Oddziału. Informacja o terminie zostanie wysłana mailem.

  2. Wiza zostanie przedłużona w dniu zgłoszenia się cudzoziemca.

  3. Wiza przedłużana jest bezpłatnie.

 

  1. UWAGA !!! wiza krajowa zostanie przedłużona tylko o tyle dodatkowych dni ile brakuje do maksymalnego okresu pobytu tj. max do 365 dni.

 

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłużenia wizy krajowej - tutaj

 

 

W celu złożenia wniosku na pobyt czasowy i pracę:

  1. Proszę dokonać rezerwacji internetowej:

 Oddział do Spraw Cudzoziemców w Katowicach:

- https://bezkolejki.eu/suw

Wybrać operację:

Obywatele Ukrainy - składanie wniosków o pobyt dla kierowców w ruchu międzynarodowym

 

Oddział w Bielsku-Białej:

- cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl

  lub nr telefonu 33 813 63 36

Oddział w Częstochowie:

- cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl

  lub nr telefonu 34 378 20 61

 

  1. W przypadku braku możliwości dokonania rezerwacji internetowej - proszę przysłać wiadomość na poniższy adres mailowy:

 

Oddział do Spraw Cudzoziemców w Katowicach:

- kierowcyukraina-katowice@katowice.uw.gov.pl

Oddział w Bielsku-Białej:

- kierowcyukraina-bielsko@katowice.uw.gov.pl

Oddział w Częstochowie:

- kierowcyukraina-czesto@katowice.uw.gov.pl

  1. W wiadomości mailowej proszę podać:

- imię i nazwisko;

- obywatelstwo;

- czy i kiedy został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

- numer sprawy jeżeli już został nadany.

 

  1. Termin wizyty w Urzędzie zostanie wyznaczony przez pracownika Oddziału. Informacja o terminie zostanie wysłana mailem.

 

 

Wniosek do pobrania

Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku na pobyt czasowy i pracę dla kierowcy  międzynarodowego z Ukrainy