Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

INFORMACJE DOTYCZĄCE COVID-19


Dane dotyczące liczby łóżek dla pacjentów COVID-19
(stan na 4.12.2020 r.):

  1. Liczba łóżek dostępnych dla pacjentów COVID19 (podawana ogółem)  - 4105 (szpitale I, II i III poziomu)
  2. Liczba łóżek zajętych przez pacjentów COVID19 - 1945
  3. Liczba łóżek respiratorowych dostępnych dla pacjentów COVID19  - 317
  4. Liczba łóżek respiratorowych zajętych przez pacjentów COVID19 - 199
  5. Liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale - 132

Wykaz podmiotów, które na terenie województwa śląskiego realizują świadczenia w ramach punktów pobierania wymazów.