Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

INFORMACJE DOTYCZĄCE COVID-19


Dane dotyczące liczby łóżek dla pacjentów COVID-19
(stan na 28.02.2021 r.):

  1. Liczba łóżek dostępnych dla pacjentów COVID19 (podawana ogółem)  - 2550 (szpitale I, II i III poziomu)
  2. Liczba łóżek zajętych przez pacjentów COVID19 - 1427
  3. Liczba łóżek respiratorowych dostępnych dla pacjentów COVID19  - 222
  4. Liczba łóżek respiratorowych zajętych przez pacjentów COVID19 - 131
  5. Liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale - 198

Wykaz podmiotów, które na terenie województwa śląskiego realizują świadczenia w ramach punktów pobierania wymazów.

Lista kontaktów do gminnych koordynatorów ds. transportu