Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w budynkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Śląski Urząd Wojewódzki informuje, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl.

 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynków, których zarządcą jest Śląsku Urząd Wojewódzki w Katowicach.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.209.2020 na postawie art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Okres przechowywania danych: dane dotyczące temperatury ciała nie są rejestrowane ani przechowywane.

 

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do:

żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.