Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 24 lipca 2019

Z młodzieżą o bezpieczeństwie w sieci

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się dziś międzypokoleniowe spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w internecie. Na tematy związane z cyberzagrożeniami rozmawiali z przedstawicielami Rad Młodzieżowych sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, parlamentarzyści, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicekurator oświaty Jacek Szczotka oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Spotkanie otworzył wojewoda Jarosław Wieczorek. – Jeżeli macie tylko możliwość, aby dbać o to, żeby bezpieczeństwo w sieci, w internecie, w komunikacji społecznej mogło być przez was i przez waszych rówieśników realizowane, to po prostu to róbcie. Bardzo często nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ogromne, jak gigantyczne zagrożenia w wirtualnym świecie mogą was czekać – od przestępstw pospolitych, po przestępstwa internetowe czy też bankowe, finansowo-księgowe – mówił do młodzieży wojewoda, który podkreślił, że to szczególna okazja, aby w takim gronie porozmawiać o cyberzagrożeniach.

Dzisiaj funkcjonują dość dobre narzędzia legislacyjne do tego, aby z niebezpieczeństwem w sieci walczyć, z tym, że najważniejsza jest edukacja i rozmowa. Bez edukacji i bez rozmowy nie będzie po pierwsze odpowiedniej diagnozy, jak te zagrożenia wyglądają, funkcjonują, jak się rozwijają, ale po drugie bez edukacji i rozmowy z wami właśnie, w gronie młodych ludzi, nigdy nie będzie skutecznej walki o minimalizację tego zjawiska – mówił z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Wiceminister Cyfryzacji zapowiedział również, że jesienią ruszy ogólnopolska kampania informacyjna, której celem ma być właśnie edukacja w zakresie zagrożeń czyhających w internecie, a poprzedzające ją spotkania, takie jak to w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, dadzą cenny obraz tego, jak sami młodzi ludzie podchodzą do zagadnienia cyberbezpieczeństwa. – Program „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci” nie ma prawa dobrze funkcjonować bez głosu młodzieży – zaznaczył.

Podczas dyskusji poruszony został m.in. temat fakenewsów, hejtu w sieci, który wbrew fałszywemu przekonaniu o anonimowości może wiązać się z odpowiedzialnością karną, czy popularnych ostatnio wśród młodzieży patostreamów, czyli filmików prezentujących agresję, wulgarne treści czy patologie społeczne. Szeroko mówiono również o uświadamianiu rodziców, którzy powinni nie tylko stosować kontrolę rodzicielską, ale przede wszystkim uczyć dzieci bezpiecznych zachowań. Zwrócono też uwagę na fakt, że wszystko, co wrzucamy do sieci już w niej zostaje. Treści zamieszczone w internecie dają innym ludziom obraz naszej osoby, który może rzutować na naszą przyszłość. Warto więc zastanowić się przed wrzuceniem zdjęcia lub filmiku, czy na pewno taki właśnie obraz chcemy po sobie pozostawić w sieci.

 Ciekawy obraz zagrożeń w internecie dała podczas dzisiejszego spotkania również prezentacja przygotowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji insp. Romana Rabsztyna. Zgodnie z przedstawionymi danymi, aż 90% nastolatków ma obecnie konto na co najmniej jednym portalu społecznościowym. Młodzi ludzie szczególnie narażeni są w internecie na szkodliwe treści, czyli filmy, zdjęcia, teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc i okrucieństwo czy promujące zachowania autodestrukcyjne. Dużym zagrożeniem jest również cyberprzemoc, do której zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie, robienie zdjęć i nagrywanie filmików bez czyjejś zgody, zamieszczanie w sieci materiałów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, jak również podszywanie się pod kogoś w internecie. Ważna w takich sytuacjach jest szybka reakcja, zabezpieczenie dowodów i powiadomienie odpowiednich organów. Szczególną wagę przywiązywać należy do tego, co najmłodsi umieszczają w sieci. Z badań „Fundacji Dzieci Niczyje” wynika, że bardzo dużo dzieci udostępnia obcym w internecie swoje adresy mailowe czy numery telefonów, 42% podaje swój adres zamieszkania, a aż 44% przesyła obcym zdjęcia.

Galeria zdjęć

Wróć