Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 14 czerwca 2017

Wielokrotni laureaci wyróżnieni

Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, wraz ze śląskim kuratorem oświaty Urszulą Bauer, spotkał się dzisiaj z wielokrotnymi laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Wśród ponad 80 finalistów znalazło się 7 dwukrotnych laureatów będących uczniami szkół podstawowych i 75 wielokrotnych laureatów z gimnazjów. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki oraz dane statystyczne dotyczące poszczególnych konkursów, a uczniowie i dyrektorzy szkół, w których uczą się finaliści,  z rąk Wicewojewody i Kuratora Oświaty otrzymali dyplomy oraz listy gratulacyjne. Uroczystość była również okazją do wykonania dwóch utworów muzycznych przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz wysłuchania wykładu Magdy Tunkel, będącej pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pod tytułem „Design for all – projektowanie z eliminowaniem barier architektonicznych”.

W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano 14 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, z czego większość skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych. Konkursy cieszą się w województwie śląskim dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich bowiem udział ponad 48 tys. osób, z których 2 825 dostało się do etapu rejonowego, a 1 323 zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Większości, bo aż 805 uczniom, udało się zdobyć tytuł laureata. W podstawówkach największym zainteresowaniem cieszył się konkurs z matematyki, natomiast w gimnazjach -  angielski, matematyka i język polski.

Galeria zdjęć

Wróć