Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

W trosce o rodzinę z osobą z niepełnosprawnością
  • Data publikacji 20 maja 2019

W trosce o rodzinę z osobą z niepełnosprawnością

W trosce o rodzinę z osobą z niepełnosprawnością rozmawiano dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W konferencji wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewoda Jan Chrząszcz, członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś, a także parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W czwartek prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy rozszerzającą rządowy program „500 plus” na pierwsze dziecko. Wnioski o świadczenia można będzie składać od 1 lipca.

Prawo do świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus” będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 r.ż. – Wszystkie dzieci do 18 r.ż., w tym dzieci niepełnosprawne, są objęte tym programem – powiedział w Katowicach wiceminister Stanisław Szwed. Jak dodał, programem objęte są również „te dzieci, które są na przykład w pieczy zastępczej czy w ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych i domach opieki społecznej”.

Od 1 lipca będzie także można złożyć wniosek o „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 r. ż. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 r. ż.

W ostatnich 3 latach na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczono około 20 mld zł, nie licząc programu „Rodzina 500 plus”.  – To jest relatywnie w stosunku do roku 2015 wzrost o 5 mld zł – podkreślił wiceminister Szwed.

Ogromną, postulowaną przez środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zmianą, było podniesienie w 2018 r. renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł, czyli do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca br. jest to już 1100 zł – o 360 zł więcej niż było to w roku 2015, kiedy renta socjalna wynosiła 739,58 zł.

Wiceminister Szwed przypomniał, że podwyższono też zasiłek pielęgnacyjny , który jeszcze w 2015 r. wynosił 153 zł. W listopadzie ubiegłego roku kwota ta wzrosła o 31,42 zł – do 184,42 zł. Druga transza podwyżki będzie miała miejsce w listopadzie br. Zasiłek wzrośnie również o 31,42 zł i będzie wynosił 215,84 zł. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc.

Po raz pierwszy od czasu ich wprowadzenia wzrosły też specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W listopadzie ubiegłego roku oba wzrosły o 100 zł – do kwoty 620 zł. To wzrost rzędu ok. 20 proc.

Coraz więcej środków, coraz więcej troski i zaangażowania jest skierowanych do polskiej rodziny – podkreślił wojewoda Wieczorek.

Podczas dzisiejszej konferencji o działaniach prowadzonych w województwie śląskim na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną opowiedział dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorz Baranowski. Z kolei odpowiedzi na pytania o rolę i zadania ośrodków wsparcia oraz placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością udzielił dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW Marcin Chroszcz.  

Konferencja była okazją do złożenia podziękowań dla wyróżniających się stowarzyszeń oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna pn. „W pracy”.

 

/z wykorzystaniem materiałów ze strony MRPiPS/

Galeria zdjęć

Wróć