Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie grupowe uczestników uroczystości/foto: ŚUW
  • Data publikacji 22 lutego 2024

Uroczystość wręczenia odznaczeń

Dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Śląski Marek Wójcik wręczył ordery i odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, pracy zawodowej i działalności społecznej. Wśród przyznanych odznaczeń znalazły się: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę oraz nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Odznaczenia są dowodem uznania państwa polskiego za dotychczasową Państwa działalność, za dokonania i sposób realizowania obowiązków służbowych – powiedział wojewoda Marek Wójcik.

Podczas ceremonii za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej uhonorowani zostali pracownicy Powiatowych i Miejskich Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Bielska-Białej, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Raciborza, Rybnika, Sosnowca, Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej (KWK Mysłowice-Wesoła), Spółki Rudpol Opa w Rudzie Śląskiej, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu, Walcowni Blach Batory w Chorzowie, Urzędu Gminy w Psarach oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział wicewojewoda Michał Kopański oraz dyrektor generalna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Błaszczyk-Domańska. Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

***

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas:

  • klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wróć