Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ŚUW
  • Data publikacji 28 listopada 2019

Przedłużenie terminu naboru wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Jeszcze do 6 grudnia szkoły mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Na zakup książek (nowości wydawniczych, w tym także lektur szkolnych) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół mogą składać do 6 grudnia 2019  r., zaś organy prowadzące szkoły złożą wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r. Dzięki przesunięciu terminów składania wniosków możliwe stanie się wnioskowanie o finansowe wsparcie przez wszystkie zainteresowane podmioty.

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

Wnioski do wojewody można składać:

  • osobiście – w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
  • korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa--rada-ministrow-przyjela-zmiany.

Wróć