Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Logo Wojewoda Śląski graf. ŚUW
  • Data publikacji 17 kwietnia 2020

Prośba do środowiska medycznego

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zwrócił się do lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów z zapytaniem o gotowość do podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii koronawirusa.

Odpowiednie pisma wojewoda skierował do:
– Członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa śląskiego,
– Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie,
– Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie.

Wojewoda zwrócił się w nich z prośbą o przekazanie członkom powyższych Rad i Izb zapytania o gotowość podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2. „W przypadku pozytywnego odzewu, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Proszę w związku z tym o zwrócenie uwagi na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii” – wyjaśnił w pismach wojewoda.

Zgłoszenia o gotowości do podjęcia się tego zadania należy kierować do Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres mailowy nz-sekretariat@katowice.uw.gov.pl. Pisząc na ten adres lub dzwoniąc pod numer telefonu 32 20 77 455, osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 mogą również uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.

Bardzo liczymy na pozytywny odzew ze strony środowiska medycznego. Sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy jest bezprecedensowa, a wspólne działania na rzecz zwalczania groźnego wirusa są teraz szczególnie istotne – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.  

Wróć