Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Konferencja dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego /fot. B. Szwedowski/
  • Data publikacji 12 czerwca 2019

Praktyka cennym elementem kształcenia zawodowego

Celem szkół zawodowych i branżowych jest kształcenie młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli podjąć konkretną pracę. Ważna przy tym jest nie tylko specjalistyczna wiedza teoretyczna, ale także umiejętności praktyczne. W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozwój szkolnictwa zawodowego wspiera grupa TAURON, która umożliwia uczniom naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych pracowników.

Współpraca między MEN a TAURONEM odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W ramach projektu kilkuset uczniów z 6 szkół mogło m.in. uczestniczyć w szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach pracy czy w zajęciach praktycznych prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w grupie TAURON. O szczegółach tej współpracy oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego mówili dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski kurator oświaty Urszula Bauer oraz wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia Kamil Kamiński.

Wydaje się, że to jest najlepsza droga, żeby już na etapie kształcenia w szkołach branżowych, ale również na etapie szkolnictwa wyższego można było przystosowywać, dostosowywać się do rynku pracy. To kształcenie branżowe, kształcenie zawodowe bezpośrednio dostosowane do konkretnego pracodawcy daje wymierne korzyści dla państwa, dla młodych ludzi, dla przedsiębiorstwa, ale tak naprawdę dla całego społeczeństwa – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, który podziękował grupie TAURON za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego i pogratulował obecnym podczas wydarzenia przedstawicielom szkół, które już nawiązały współpracę ze spółką. – Reforma polega na uporządkowaniu kształcenia zawodowego w taki sposób, aby odpowiadało ono współczesnym wyzwaniom rynku pracy, tak aby pracodawca mógł zyskać w absolwentach szkół technicznych czy branżowych dobrze wykwalifikowanego pracownika, który ma szerokie horyzonty, ale przede wszystkim doskonale zna swój zawód, doskonale zna swój fach – dodała z kolei kurator Urszula Bauer.

Dla grupy TAURON wpływ na kształcenie zawodowe młodych ludzi jest niezwykle ważny, zwłaszcza, że niebawem spółka może stanąć przed wyzwaniem zapełnienia tzw. luki kompetencyjnej. Jej władze przewidują, że w przeciągu najbliższych 10 lat zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowników o profilu technicznym będzie wynosić prawie 4,5 tys. pracowników. Współpraca z MEN może pomóc rozwiązać ten problem, ponieważ dzięki niej spółka zyskuje wpływ na to, jak będzie wyglądała ścieżka edukacji, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i praktycznym. – To, co jest dodatkowym wyzwaniem w tym zakresie to transfer wiedzy – z jednej strony jest to wiedza realizowana w ramach edukacji szkolnej, ale z drugiej strony to jest wiedza mistrzów, wieloletnich, doświadczonych pracowników grupy TAURON – podkreślił podczas konferencji wiceprezes Kamil Kamiński.

Jak mówili zgodnie przedstawiciele Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, współpraca z TAURONEM była dla placówek wyzwaniem, które zakończyło się sukcesem i dało uczniom możliwość odbycia cennych szkoleń, jak również poznania rzeczywistych warunków pracy w tego typu miejscu. Udział w projekcie pozytywnie oceniają także uczniowie. – Przede wszystkim nowe doświadczenia, nowe nabyte umiejętności, ale też znajomości (…) wyglądało to bardzo profesjonalnie, wszyscy czuliśmy się tam bardzo dobrze (…) Z tego, co słyszałem między kolegami, to wszystkim się bardzo podobało i chcielibyśmy to dalej kontynuować – mówił jeden z uczestników programu, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

Zrealizowany we współpracy z TAURONEM pilotażowy program oparty był na innowacyjnym dualnym modelu, który zakładał jednoczesną opiekę nauczyciela oraz pracownika TAURON. Na potrzeby projektu przygotowano 8 w pełni wyposażonych pracowni.

Galeria zdjęć

Wróć