Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 3 sierpnia 2017

Paczka żywnościowa większa i droższa

O Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, który służy wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mówiono dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Tylko w ubiegłym roku dzięki Programowi dostarczono ponad 5,5 mln paczek oraz ponad 1,3 mln posiłków najbardziej potrzebującym. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych. Polska na ten cel asygnuje 15 proc. ogólnej puli środków, tj. ponad 360 milionów złotych.

Każdego roku zwiększa się również wartość paczki: o ile w 2015 r. wartość paczki dla jednego odbiorcy wynosiła ok. 170 zł, to w 2016 r. – już 228 zł. W Podprogramie 2017 w paczce znajdą się już artykuły o wartości 269 zł. Wzrasta też liczba produktów: z 5 na starcie Programu, do 19 w 2017 roku.

– Z tego Programu korzysta ponad 95 tys. osób w naszym województwie […] i z wielkim powodzeniem jest prowadzony w 150 gminach – zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. – Chcemy i bardzo nam zależy, żeby te pozostałe 17 gminktóre jeszcze w tym Programie nie uczestniczą, były zachęcone do udziału – dodał wicewojewoda.

Jak otrzymać pomoc żywnościową? Jakie produkty spożywcze można otrzymać i kto może z tej pomocy korzystać? Na te i inne pytania odpowiadali na briefingu przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego - instytucji pośredniczącej w Programie oraz Caritas Polski – organizacji partnerskiej. Jak podkreślali, pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące określony miesięczny dochód. Od 1 stycznia 2017 roku zostało podniesione wymagane kryterium dochodowe, z 951 zł do 1 268 zł dla osoby samotnej i z 771 zł do 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. 
Program realizuje Agencja Rynku Rolnego, nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

/z wykorzystaniem materiałów MRPiPS/

Galeria zdjęć

Wróć