Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 27 kwietnia 2018

Nowe klasy, nowe możliwości

13 szkół z 3 województw, w których powstanie w sumie 21 klas patronackich mających przygotować uczniów do pracy w górnictwie i energetyce – to efekt porozumienia podpisanego dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przez wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka, prezesa zarządu TAURON Polska Energia Filipa Grzegorczyka oraz dyrektorów szkół.

W ramach współpracy z grupą TAURON klasy patronackie powstaną m.in. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespole Szkół nr 4 w Tychach, Zespole Szkół Łączności w Gliwicach czy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach. Oprócz szkół z regionu współpracę ze spółką podjęły również placówki z województw małopolskiego i dolnośląskiego.

Zbudowaliśmy swoją siłę dwudziestolecia na przemyśle, na śmiałych pomysłach gospodarczych, ale żeby można było realizować śmiałe pomysły inwestycyjne w przemyśle i w gospodarce, musimy mieć kadry, musimy mieć młode pokolenie, które widzi szanse związania się zawodowo z przemysłem – mówił podczas konferencji, w trakcie której odbyło się podpisanie porozumienia, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski. Wiceminister podkreślił też, jak ważne jest, aby młodzi ludzie mogli świadomie dokonać wyboru swojej ścieżki zawodowej, mając już świadomość tego, jak wygląda praca w danej branży i jakie korzyści niesie ona za sobą. O zaletach utworzenia klas patronackich mówił też wojewoda Jarosław Wieczorek. –Tutaj tak naprawdę są sami zwycięzcy. Zwycięzcą jest absolwent, uczeń, który zyskuje możliwość edukacji w realnych warunkach, w dostępie do know-how, do wiedzy, do doświadczenia przedsiębiorstwa, które znakomicie radzi sobie na rynku polskim, jak również zagranicznym. Zwycięzcą jest również firma TAURON, dlatego że będzie miała możliwość pozyskać wykwalifikowaną kadrę, przeszkoloną, wyprofilowaną na potrzeby własnego przedsiębiorstwa. Ale zwycięzcą jest również polska gospodarka, bo to dzięki tej symbiozie, tej współpracy będzie można już od młodych lat wyczerpywać te oczekiwania gospodarcze, które niosą nowe trendy. Im szybciej młody człowiek jest w stanie przystosować się do właściwych rozwiązań, do tego, że polska gospodarka potrzebuje takich, a nie innych pracowników, tym efektywniej gospodarka będzie się rozwijała (…) Życzę powodzenia tym, którzy zdecydują się do tych klas patronackich przystąpić i podjąć tą edukację, a w przyszłości i dobrą pracę – podkreślił wojewoda.

Po otwarciu nowych klas patronackich TAURON będzie współpracował w sumie prawie z 40 klasami, w których kształcić się będą przyszłe kadry branży energetycznej i górniczej. Jak zaznacza prezes zarządu spółki Filip Grzegorczyk, zacieśnianie współpracy ze szkołami ma zapewnić TAURONOWI w przyszłości pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie odpowiednie do pracy w grupie, co ma również wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarczy kraju.

Inicjatywę otwarcia nowych klas patronackich popiera również szefowa MEN. – Rozwój szkolnictwa zawodowego jest jednym z priorytetów działań Ministra Edukacji Narodowej (…) Chcemy przywracać prestiż szkolnictwu branżowemu i technicznemu oraz prezentować je jako atrakcyjną ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi – pisała Minister Anna Zalewska w liście, który został odczytany podczas konferencji przez śląskiego kuratora oświaty Urszulę Bauer.

W ramach klas patronackich grupa TAURON oferuje uczniom przygotowanie do pracy w zawodzie m.in. technika górnictwa podziemnego, technika energetyka, technika elektryka czy technika przeróbki paliw stałych. Poza nauką teorii uczniowie będą mieli też możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych oraz odbywania stażów zawodowych, a dla tych najzdolniejszych przewidziano stypendia naukowe oraz gwarancję późniejszego zatrudnienia w spółce.

Galeria zdjęć

Wróć