Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Narodowy Instytut Dziedzictwa - logo, mat. NID
  • Data publikacji 7 grudnia 2018

Nowa edycja konkursu „Zabytek Zadbany”

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”. Jak co roku konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do właścicieli zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa podległy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia obiektów mogą składać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur urzędów ochrony zabytków oraz konserwatorzy samorządowi. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. 

W poprzednich edycjach wśród nagrodzonych obiektów z województwa śląskiego znalazła się m.in. walcownia cynku w Katowicach-Szopienicach, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu czy zespół pałacowy w Koszęcinie.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach: 

a) utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
b) rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
c) adaptacja obiektów zabytkowych,
d) architektura i budownictwo drewniane,
e) architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
f) kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem;


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Oddział Terenowy w Olsztynie 
ul. 11 Listopada 4 
10-104 Olsztyn 
  

Aktualny regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz ocena procedury zgłoszeń dotyczące edycji konkursu "Zabytek Zadbany 2019" znajdą się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w grudniu 2018 roku (w zakładce "Dla Właścicieli i Zarządców" – "Zabytek zadbany"): www.nid.pl.

Wróć