Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

darmowa grafika
  • Data publikacji 20 sierpnia 2019

Najaktywniejszy senior w województwie poszukiwany!

Przed nami trzecia edycja organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2019 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi formularzami zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem
o ukończeniu 60 lat (załącznik nr 3). Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są do pobrania poniżej. Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Urzędu z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR” lub  przesłać skanem na adres e-mail: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Regulamin konkursu "AKTYWNY SENIOR" 376.8 KB 2019-08-20 15:33:38
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy 11.95 KB 2019-08-20 15:33:58
Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych 14 KB 2019-08-20 15:34:21
Załącznik nr 3 - oswiadczenie o ukończeniu 60 lat 12.02 KB 2019-08-20 15:34:39
Wróć