Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 10 sierpnia 2017

Komisariat w Kozach już otwarty

W nowo wyremontowanym budynku w gminie Kozy pod Bielskiem otworzono Posterunek Policji. Na ten moment czekały zarówno lokalne władze, jak i sami mieszkańcy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, który w swoim przemówieniu podkreślił, że polska policja służy mieszkańcom i chce być jak najbliżej lokalnej społeczności. - Mam osobistą satysfakcję, że mogę otwierać w naszym kraju posterunki Policji. Przełamujemy w ten sposób bariery w dostępie mieszkańców do Policji – zaznaczył Zastępca Komendanta. W uroczystości udział wziął także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który dziękował obecnemu podczas otwarcia insp. Piotrowi Kuci, Zastępcy Komendant Głównego Policji w Katowicach, który bierze czynny udział w procesie modernizacji i tworzenia nowych jednostek policji w województwie śląskim.

W nowy komisariacie służbę pełni 7 policjantów, w tym 2 dzielnicowych. Mieszkańcy gminy czekali na otwarcie posterunku, bowien wcześniej o ich bezpieczeństwo dbały patrole funkcjonariuszy z sąsiednich gmin. Dziś komfort Kozian zapewnia wreszcie placówka na stałe działająca na terenie gminy.

Galeria zdjęć

Wróć