Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 9 października 2018

Efekty polityki społecznej w Śląskiem

W całym kraju programem „Rodzina 500+” objętych jest około 3,75 mln dzieci, a w tym roku wydano na ten cel ponad 17 mld zł. W Śląskiem z tego wsparcia korzysta 381 tys. dzieci, a od wprowadzenia programu do sierpnia tego roku wydano na to 5,6 mld zł. Dzisiaj efekty programów społecznych podsumowali sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Jest co przekazać, bo jeśli chodzi o realizację polityki rodzinnej rządu Prawa i Sprawiedliwości, to ten okres trzyletni, to jest okres bardzo dobry; przede wszystkim dla mieszkańców naszego kraju i mieszkańców województwa śląskiego – mówił wiceminister Szwed. – Na politykę rodzinną w 2018 roku przeznaczamy 3,11 proc. PKB. W stosunku do roku 2015 to jest ogromny wzrost – wtedy przeznaczaliśmy 1,74 proc. – dodał wiceminister.

Zorganizowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach konferencja była także okazją do podsumowania innych programów wspierających polskie rodziny. Inwestycją w edukację młodych Polaków jest program „Dobry start”. W całym kraju skorzysta z niego ponad 4,6 mln dzieci, na co zostanie przekazanych 1,44 mld zł. W województwie śląskim dotyczy to około 512 tys. dzieci, a na świadczenia przekazano blisko 159 mln zł. Jak zaznaczył wiceminister Szwed, województwo śląskie uzyskało bardzo dobry wynik w elektronicznym składaniu wniosków o „Dobry start”. – Ponad 64 proc. zgłoszonych wniosków było drogą on-line. W skali kraju to jest 50 proc. – mówił wiceminister.

Jak podkreślił wiceszef resortu MRPiPS, w ramach programów społecznych wskaźnik ubóstwa w skali kraju obniżył się z 6,8 proc. do 4,5 proc., a w naszym regionie wynosi 1,8 proc.

Przybywa też żłobków i klubów malucha. W 50 proc. gmin województwa śląskiego jest zagwarantowana tego typu opieka nad najmłodszymi. To, że świeżo upieczeni rodzice martwią się o miejsce opieki dla swojego malucha, nie powinno dziwić. Od zawsze brakowało żłobków i innych tego typu placówek (kluby, opiekun dzienny). Właśnie dlatego, by rodzice mogli bez obaw wrócić do pracy – jeśli tylko tak zdecydują – MRPiPS wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Mają chęci, możliwości, a przede wszystkim czas – do takich osób starszych skierowany jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020. Główny cel? Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wspieranie tworzenia i prowadzenia dziennych domów i klubów (uproszczona forma dziennych domów pobytu) „Senior +”. Jak zaznaczył wiceminister Szwed, na ten program przeznaczanych jest w skali kraju 20 mln zł.

Dynamicznie rozwija się także „Karta Dużej Rodziny” – programem objętych jest obecnie 2,3 mln użytkowników. W 2015 roku było ich mniej niż milion. Karta Dużej Rodziny to w praktyce szereg zniżek np. na zakup artykułów żywnościowych, kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek, a także paliwa. To także niższe rachunki za usług telekomunikacyjne czy bankowe.

Dla mniej samodzielnych seniorów powstał program „Opieka 75 +” (dzisiaj skierowany do osób samotnych, od nowego roku również dla tych pozostających w rodzinach). Wspiera on finansowo samorządy gminne w realizacji usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej. W województwie śląskim uczestniczy 13 gmin, a kwota dotacji wynosi 178 tys. zł (dane za I półrocze 2018 r.).

To są ogromne pieniądze, które z pewnością pomogły i pomagają w codziennym życiu. Bez tych środków, prawdopodobnie nie udałoby się obniżyć wskaźnika ubóstwa – podsumował wojewoda Wieczorek.

W spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rodziny Maria Nowak i samorządowcy z regionu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji rządowych programów społecznych.

  ***

Rodzina 500+
Program „Rodzina 500+” wprowadzono 1 kwietnia 2016 r. To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (przy kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę rodzinie w przypadku wychowywania dziecka z niepełno­sprawnością) otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Wsparcie otrzymują także dzieci prze­bywające w pieczy zastępczej. Ponad 3,7 mln dzieci otrzymuje wsparcie.

Dobry Start
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Program wszedł w życie w 2018 r. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świad­czenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Maluch+
Program „Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Na dofinanso­wanie powstania i utrzymania miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów Minister­stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r. przeznaczy 450 mln zł. O środki z programu mogą starać się gminy, powiaty, samorządy województwa, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie. Wśród ważnych zmian jest wzrost dofinansowania dla samorządów na utworzenie nowych miejsc w żłob­kach i klubach dziecięcych. Nowelizacja tzw. ustawy żłobkowej w 2017 r. wprowadziła ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych. 

Senior+
Wieloletni program (2015–2020), którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów „Senior+”.

/z wykorzystaniem informacji ze strony www.mrpips.gov.pl/

 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Prezentacja 500+, dobry start - woj. śląskie 783.63 KB 2018-10-09 12:56:50
Prezentacja MALUCH+ i SENIOR+ - woj. śląskie 469.95 KB 2018-10-09 12:57:47
Wróć