Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie poglądowe paszportu/materiał MSWiA
  • Data publikacji 27 kwietnia 2022

Dłuższa obsługa paszportowa 28 kwietnia

W ślad za wcześniejszymi naszymi informacjami przypominamy, że 28 kwietnia 2022 r. w Oddziale Paszportowym w Katowicach oraz w Terenowych Delegaturach Paszportowych w Bielsku–Białej i Częstochowie obsługa paszportowa będzie odbywać się w wydłużonych godzinach tj. od 7.30 do 18.00.

Wróć