Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Posiedzenie WRDS /fot. B. Szwedowski/
  • Data publikacji 11 czerwca 2019

Dalsze rozmowy o ochronie środowiska

Podczas dzisiejszych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach kontynuowano rozmowy na temat niskiej emisji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym surowcami i odpadami (GOZ).

W posiedzeniu, któremu przewodniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, udział wzięli m.in. pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz eksperci z zakresu ochrony środowiska.

Podczas obrad WRDS przedstawiciele stron rządowej, samorządowej, pracowników oraz pracodawców rozmawiali o systemowych rozwiązaniach walki ze smogiem i działaniach antysmogowych, a także o możliwości modyfikacji programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. W trakcie dyskusji pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” zaznaczył, że chętnie zapozna się z nowatorskimi rozwiązaniami i urządzeniami mogącymi wpłynąć na zmniejszenie zjawiska niskiej emisji.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali również o GOZ, której ideą jest zagospodarowywanie wytwarzanych odpadów poprzez ich przygotowywanie do ponownego użycia, recykling oraz inne sposoby odzysku, a dopiero na końcu ich unieszkodliwienie.

Galeria zdjęć

Wróć