Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podczas barbórki wręczono odznaczenia państwowe /fot. A.Kucharzewska/
  • Data publikacji 28 listopada 2019

Barbórka ze szpadą

Uroczystości barbórkowe WUG odbyły się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wziął w nich udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który odczytał list od Premiera Rzeczypospolitej skierowany do pracowników nadzoru górniczego.

- Na uroczystościach barbórkowych pielęgnują Państwo silną więź łączącą środowisko górnicze i podkreślają etos ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Ten piękny zwyczaj jest kontynuacją tradycji i obyczajowości górniczej kultywowanej przez wieki, świadczącej o wyjątkowości górniczego stanu. To czas refleksji i spotkań z członkami górniczej rodziny, ale również czas wspomnień o tych, którzy odeszli na wieczną szychtę. To wreszcie czas rozmów o dorobku pokoleń polskich górników i przyszłości branży.

Chcemy, aby Śląsk był technologiczną twarzą polskiej gospodarki, naszą kopalnią innowacji. Jestem przekonany, że wspólny wysiłek sprawi, iż pracy całej społeczności górniczej towarzyszyć będą spokój, stabilizacja i świadomość pewności jutra. (...) Składam serdeczne barbórkowe gratulacje i życzę wszelkiej pomyślności - pisał w liście premier Mateusz Morawiecki.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Jego doradca Cezary Kochalski, który również wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego.

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku w górnictwie. – Chciałbym, aby ten rok zakończył się bezpiecznie i bezwypadkowo w polskich kopalniach. Niestety, 2019 r. zginęło 22 górników – mówił prezes WUG  Adam Mirek. Po swoim wystąpieniu poprosił, aby minutą ciszy uczcić wszystkich górników, którzy odeszli na wieczną szychtę. Przypomniał także o katastrofie, do której doszło pod koniec 2018 r. w kopalni Stonava w Czechach, w której zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków. Trzeba dodać, że w barbórce uczestniczyli także szefowie czeskiego WUG.

Na koniec uroczystości, zgodnie z tradycją, prezes WUG wręczył honorowe szpady górnicze - symbolu honoru, wolności i godności górnika.

Galeria zdjęć

Wróć