Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Plakat informujący o infolinii dla bezdomnych
  • Data publikacji 30 października 2018

987 – ten numer może komuś uratować życie!

Ponad 350 interwencji w czasie minionej zimy zgłoszono poprzez numer 987 pracownikom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  – Ta liczba pokazuje, że infolinia jest potrzebna i ludzie z niej korzystają. Funkcjonuje  w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do końca mrozów, czyli do końca marca. Obsługiwana jest przez służbę dyżurną całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia – wyjaśnia Janusz Kulej, kierownik WCZK.

Na 987 można dzwonić z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Z bezpłatnego numeru może skorzystać każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Kto najczęściej korzystał zeszłej zimy z infolinii? - Dzwoniący to najczęściej osoby bezdomne, bezpośrednio zainteresowane pomocą. Odbieraliśmy także zgłoszenia od osób postronnych, które na przykład spotkały bezdomne osoby nocujące w klatkach schodowych, czy na przystankach autobusowych, a temperatury były niskie. Po takim zgłoszeniu zawiadamiamy straż miejską bądź policję, która podejmuje interwencję – tłumaczy kierownik Kulej.

Z numeru 987 korzystali także przez pracownicy szpitali lub pogotowia ratunkowego pytając o możliwość umieszczenia w ośrodku pomocowym osoby bezdomnej, której wcześniej udzielono pomocy medycznej. Zdarzało się także, iż dzwonili mieszkańcy  dowiadując się o pomoc socjalną dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej - w tym przypadku podawane są adresy placówek ośrodków pomocy społecznej. Co ciekawe, dzwonią także osoby, które chcą pomóc oferując np. ubrania, środki czystości, pościel.  

Wojewoda śląski również co roku wspomaga organizacje i stowarzyszenia zajmujące się bezdomnymi. W tym roku przekazał niecałe pół miliona złotych w ramach konkursu Wspierania działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością. - Środki te mają być przeznaczone na realizację 19 projektów, takich jak zakup kołder, środków czystości, ubrań, opału czy jedzenia dla schronisk czy noclegowni – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał  środki finansowe w ramach dwóch edycji otwartych konkursów ofert zrealizowanych na podstawie Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Dofinansowanie uzyskało 5 ofert w ramach 1 edycji na łączną kwotę 750 360 zł, a w ramach 2 edycji jedna oferta na 268 000 zł.

17 października br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach wspomnianego programu, zapraszając podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Na realizację projektów przeznaczono 15.000.000 zł. Oferty konkursowe można przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Ministerstwie jeszcze do 7 listopada 2018 r.

 Co ważne, w tym roku znowelizowano przepisy dotyczące przeciwdziałania bezdomności, w efekcie wprowadzono cztery typy placówek, tj. schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownia oraz ogrzewalnia. - Z danych, które otrzymaliśmy do tej pory z gmin, w województwie śląskim funkcjonuje ponad 60 placówek dla osób bezdomnych prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez podmioty niepubliczne. Łącznie jest około 3300 miejsc dla osób bez dachu nad głową – wylicza Ewa Niewiara, dyrektor wydziału rodziny i polityki społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Wróć