Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 20 czerwca 2017

95. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski

20 czerwca 1922 roku oddziały Wojska Polskiego wyruszyły w kierunku Górnego Śląska, by w sposób symboliczny zaznaczyć powrót górnośląskich ziem do Polski. Dziś w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 95. rocznicę tamtych wydarzeń.

Przed rozpoczęciem uroczystości w Urzędzie, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek złożył kwiaty w Szopienicach pod Pomnikiem Wolności upamiętniającym powrót Górnego Śląska do Polski oraz pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach.

Byli gotowi, by walczyć o przyszłość przyszłych pokoleń – zaznaczył wojewoda Wieczorek, mówiąc o śląskich powstańcach i działaczach narodowościowych – I te pokolenia tutaj dzisiaj są, tutaj dzisiaj stoją i mają moralny obowiązek podziękowania za to, że żyjemy w państwie wolnym, demokratycznym, niepodległym, w którym możemy realizować swoje zamierzenia i swoje pasje. A jednocześnie nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o tych wszystkich, dzięki którym tutaj stoimy.

Po odczytaniu oryginalnej przemowy z 1922 roku – wygłoszonej na powitanie Wojska Polskiego przez działaczkę narodowościową i plebiscytową, Petronelę Golasiową – oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonali podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder. Wśród zebranych obecni byli m.in. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz prezydenci Katowic, Piekar Śląskich i Zabrza. Rys historyczny wydarzeń sprzed 95 lat przedstawił zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Andrzej Krzystyniak.

Wydarzenie uświetnił koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Sejmu Śląskiego, gdzie w asyście wojskowej złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego.

Uroczystościom towarzyszyły: wystawa dotycząca historii Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, pokaz zdjęć i eksponatów historycznych z okresu powstań śląskich oraz projekcja filmu pn. „Encyklopedia Powstań Śląskich”. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia gmachu Urzędu wraz z przewodnikiem oraz lekcja historii prowadzona przez członków Stowarzyszenia Pro Fortalicjum z Piekar Śląskich.

Wydarzenia roku 1922 przyniosły przełom w dziejach Górnego Śląska. Po wiekach oddzielenia od Polski, część tej ziemi wróciła do Macierzy. 20 czerwca Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego uroczyście wkroczyło do Katowic. Powitanie odbyło się na moście w Katowicach Szopienicach, w miejscu dawnej granicy, skąd udano się na rynek w Katowicach. W wydarzeniach tych uczestniczyli główni kreatorzy walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, m. in. Wojciech Korfanty, pierwszy wojewoda śląski Józef Rymer, powstańcy i działacze narodowi. W kolejnych dniach czerwca i lipca 1922 roku powitano polskie oddziały w pozostałych, przyznanych Polsce, powiatach górnośląskiego obszaru plebiscytowego.

Pamiątkowa tablica, będąca wspólnym przedsięwzięciem Wojewody Śląskiego oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ma na celu trwałe upamiętnienie oraz uhonorowanie zbiorowego dzieła i wysiłku Ślązaków, a zwłaszcza śląskich rodzin, w dążeniu do złączenia z Macierzą.

Galeria zdjęć

Wróć