Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uroczystość 100-lecia polskiej administracji weterynaryjnej /fot. B. Półrolnik/
  • Data publikacji 27 listopada 2019

100 lat administracji weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach świętował 100-lecie istnienia polskiej administracji weterynaryjnej. Podczas wydarzenia wicewojewoda śląski Robert Magdziarz wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przewodniczył jej Arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki, który poświęcił sztandar Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, a w homilii docenił pracę lekarzy weterynarii oraz ich troskę o zwierzęta, środowisko i bezpieczeństwo żywności.

Po mszy uczestnicy w towarzystwie Górniczej Orkiestry Dętej KWK Sośnica przemaszerowali z Archikatedry do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie drugą część obchodów otworzył Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach lek. wet. Jerzy Smogorzewski. W Westybulu przybyłych gości przywitał Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz. – Chcę podziękować przede wszystkim za to, że swój trud i codzienną pracę wykonujecie dla nas wszystkich, ponieważ dzięki wam hodowla zwierząt może odbywać się zgodnie z przepisami i bezpiecznie. Bez waszej pracy nie mielibyśmy takich efektów, jakie mamy dzisiaj, że mamy pewność, że polska żywność jest zdrowa i bezpieczna. Dzisiaj również wyróżnimy odznaczeniami te osoby, które za swoją pracę i trud zostały docenione, ale myślę, że każdy z Państwa może czuć się wyróżniony i zasługuje na pochwałę i podziękowanie – zwrócił się do pracowników inspektoratu wicewojewoda.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wicewojewoda Robert Magdziarz  wręczył odznaczenia państwowe za długoletnią służbę zasłużonym pracownikom administracji weterynaryjnej oraz w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – medale „Zasłużony dla Rolnictwa.” Następnie uczestnicy obchodów udali się na Salę Sejmu Śląskiego, gdzie swoje wystąpienia mieli Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Jerzy Smogorzewski oraz Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Krzysztof Orlik, którzy pochylili się nad historią administracji weterynaryjnej w Polsce w latach 1919-2019 i przypomnieli najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Ponownie głos zabrał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, który raz jeszcze podziękował lekarzom weterynarii za ogrom pracy, jaką wykonują, podkreślając, że lekarz bez względu na specjalność jest zawsze na służbie i jest gotowy do udzielenia pomocy, czy to ludziom czy zwierzętom, bo życie i zdrowie jest najważniejsze.

Po wystąpieniach zaproszonych gości dyrektor warszawskiego ZOO dr n. wet. Andrzej Kruszewicz wygłosił wykład pt. „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”, obrazujący różne poglądy człowieka w odniesieniu do zwierząt, zależne od przekonań religijnych, filozoficznych, kulturowych. Dyrektor ZOO podkreślił też, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają zwierzęta.

W wydarzeniu wziął udział również dr n. wet. Mirosław Welz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Granic oraz Laboratoriów, który w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego i wiceministra Szymona Giżyńskiego przekazał Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii pamiątkowy grawerton. Uroczystość zwieńczył koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Galeria zdjęć

Wróć