Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania narkotyków i substancji odurzających dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.48.2019 2019-11-04 2019-11-13
Dostawa teleskopowych lusterek inspekcyjnych z doświetleniem, narzędzi wielofunkcyjnych oraz indywidualnych środków ochrony w postaci płyt balistycznych BAI.272.44.2019 2019-11-07 2019-11-15
Zakup materiałów na potrzeby kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” (czujki tlenku węgla). BAI.272.49.2019 2019-11-08 2019-11-18
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania BAI.272.46.2019 2019-11-08 2019-11-18