Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa dwóch sztuk drukarek kolorowych A3 dla Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.12.2018 2018-07-23 2018-08-29