Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
zakup sprzętu radiowego (przemienników radiowych), radiotelefonów oraz masztu antenowego i ich uruchomienie na potrzeby funkcjonowania Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego. BA.I.272.26.2017 2018-09-24 2018-10-02
Dostawa materiałów i urządzeń biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.23.2018 2018-10-03 2018-11-08
Dostawa agregatów pompowych przewoźnych do wody zanieczyszczonej wraz z wyposażeniem BA.I.272.29.2018 2018-10-16 2018-10-24