Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Remont wejścia i podjazdów od strony ul. Ligonia do Gmachu Sejmu Śląskiego położonego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach BA.I.272.9.2019 2019-04-02 2019-04-17
„Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w postaci dokumentacji projektowej modernizacji parkingu dla samochodów osobowych wraz z jego przebudową i rozbudową przy budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji” BA.I.272.17.2019 2019-06-27 2019-07-05
Wykonanie instalacji klimatyzacji przedsionków windowych oraz maszynowni dźwigów osobowych w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. BAI.272.26.2019 2019-07-31 2019-08-16
Dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.24.2019 2019-07-29 2019-08-30
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania BAI.272.25.2019 2019-08-16 2019-08-26
Usługa wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.29.2019 2019-08-22 2019-09-02