Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania narkotyków i substancji odurzających dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.48.2019 2019-11-04 2019-11-13
Dostawa wyposażenia dla Straży Granicznej BAI.272.51.2019 2019-11-18 2019-11-26
Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2 BA.I.272.5.2020 2020-01-24 2020-02-03