Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.8.2018 2018-04-10 2018-06-15