Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, papieru do drukowania, automatów samotuszujących do wykonywania pieczątek oraz materiałów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.115.2017 2017-10-11 2017-11-16
Dostawa oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.124.2017 2017-10-17 2017-11-23
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu korytarzy IV piętra budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 BA.I.272.116.2017 2017-11-10 2017-11-21
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (III postępowanie) BAI.272.185.2017 2017-11-24 2017-12-04