Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
„Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w postaci dokumentacji projektowej modernizacji parkingu dla samochodów osobowych wraz z jego przebudową i rozbudową przy budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji” BA.I.272.17.2019 2019-06-27 2019-07-05
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – II postępowanie. BA.I.272.35.2019 2019-10-04 2019-10-14
Sukcesywna dostawa kartonu i papieru offsetowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.30.2019 2019-09-20 2019-10-23
Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. BAI.272.31.2019 2019-10-07 2019-10-15
Dostawa 2 kpl. central alarmowych szczebla powiatowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.42.2019 2019-10-23 2019-10-31
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – III postępowanie. BA.I.272.43.2019 2019-10-25 2019-11-04