Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu żelbetowego dachu przewiązki nad wjazdem zlokalizowanym od strony ul. Reymonta do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 oraz wykonanie dokumentacji projektowej drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 z uwzględnieniem zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego ław i ścian fundamentowych budynku”. BA.I.272.22.2018 2018-09-18 2018-09-26
Usługa uruchomienia i utrzymania łączy telekomunikacyjnych z dostępem do sieci Internet na potrzeby zapewniania prawidłowego działania stacji przemiennikowych działających w ramach Sieci Radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego BA.I.272.21.2018 2018-09-18 2018-09-27
Dostawa sprzętu i akcesoriów sieciowych, sprzętu komputerowego, podzespołów i akcesoriów komputerowych. BA.I.272.17.2018 2018-08-30 2018-10-19
Usługa dodatkowej pomocy przedszpitalnej tj. zespoły wyjazdowe, punkty pomocy medycznej i patrole ratownicze w ramach zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24 BA.I.272.39.2018 2018-10-29 2018-11-05
Usługa zwiększenia gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych – SOR/ izb przyjęć – IP wraz z zapleczem dodatkowych łóżek szpitalnych oraz zwiększeniem gotowości szpitali poprzez wydzielenie dodatkowego zaplecza łóżek szpitalnych w ramach zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24 BA.I.272.38.2018 2018-10-29 2018-11-05
Dostawa materiałów i urządzeń biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.23.2018 2018-10-03 2018-11-08