Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Remont wejścia i podjazdów od strony ul. Ligonia do Gmachu Sejmu Śląskiego położonego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach BA.I.272.9.2019 2019-04-02 2019-04-17
Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej przyziemia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 40 BA.I.272.10.2019 2019-04-08 2019-04-24
„Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w postaci dokumentacji projektowej modernizacji parkingu dla samochodów osobowych wraz z jego przebudową i rozbudową przy budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji” BA.I.272.17.2019 2019-06-27 2019-07-05
Dostawa kamizelek odblaskowych z nadrukiem, kamizelek z nadrukiem, odzieży ochronnej przeciwchemicznej, sprzętu i środków materiałowych wyposażenia indywidualnego na potrzeby specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych (odzież ochronna, maski), gaśnic. BAI.272.15.2019 2019-06-19 2019-06-27
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. BA.I.272.13.2019 2019-05-16 2019-07-01
Dostawa pływającego 8-kołowego pojazdu amfibijnego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BAI.272.20.2019 2019-06-27 2019-07-05