Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.40.2019
Przedmiot postępowania: Dostawa tonerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2019-10-10
Termin składania ofert: 2019-11-12
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem