Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.13.2018
Przedmiot postępowania: Zakup nowego systemu kolejkowego do BOK-u Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2018-06-25
Termin składania ofert: 2018-07-06
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem