Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Zakup nowego systemu kolejkowego do BOK-u Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie BA.I.272.13.2018 2018-06-25 2018-07-06
Zorganizowanie i obsługa Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. BA.I.272.6.2019 2019-03-18 2019-03-29
Remont wejścia i podjazdów od strony ul. Ligonia do Gmachu Sejmu Śląskiego położonego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach - postępowanie nr 2 BA.I.272.14.2019 2019-04-30 2019-05-15
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. BA.I.272.13.2019 2019-05-16 2019-07-01
Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej przyziemia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 40 – III postępowanie BA.I.272.21.2019 2019-06-27 2019-07-15
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji– II postępowanie BA.I.272.12.2019 2019-07-16 2019-08-05
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.19.2019 2019-06-28 2019-07-08
Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynkach magazynowych w Katowicach przy ul. Kocura 16, należących do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.16.2019 2019-07-17 2019-08-02
Dostawa z montażem systemów zabezpieczeń na dachach w podziale na 3 zadania częściowe: - zadanie częściowe nr 1 - dostawa z montażem systemu zabezpieczeń przeciwśniegowych na wybranych dachach, zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - zadanie częściowe nr 2 - dostawa z montażem systemu zabezpieczeń przeciwdziałających upadkowi na połaci głównej dachu zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - zadanie częściowe nr 3 - dostawa z montażem systemu zabezpieczającego przed upadkiem na dachu budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. BAI.272.22.2019 2019-08-14 2019-08-29
Usługa wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BA.I.272.29.2019 2019-08-22 2019-09-02
Dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.24.2019 2019-07-29 2019-08-30
Dostawa datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek BA.I.272.32.2019 2019-10-03 2019-10-07
Dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju Regionalnego. BA.I.272.38.2019 2019-10-03 2019-10-07
Dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju Regionalnego. BA.I.272.39.2019 2019-10-03 2019-10-07
Dostawa wkładów do metkownicy Dymo. BA.I.272.33.2019 2019-10-03 2019-10-07
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji BA.I.272.34.2019 2019-10-08 2019-10-21
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania BAI.272.25.2019 2019-08-16 2019-08-26