Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na rok 2020 w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” .


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Tekst Programu oraz informacje dotyczące udzielania dotacji w 2019 roku na realizację zadań są dostępne na stronie: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32 20 77 351 lub 350 ).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020