Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POMOC SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

PIECZA ZASTĘPCZA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykazy

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ośrodki Pomocy Społecznej 102 KB 2019-10-31 06:33:21
Powiatowe centra pomocy rodzinie 43 KB 2019-10-31 06:33:39
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 79 KB 2020-02-27 06:27:30
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 366.32 KB 2019-11-07 13:59:08
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych 894.32 KB 2020-03-30 14:24:21
Domy pomocy społecznej 79 KB 2020-02-27 06:23:39
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 298.64 KB 2019-10-07 13:56:27
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 212.88 KB 2019-09-17 12:04:26
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:18
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 53.25 KB 2020-02-28 14:30:53
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 1 kwietnia 2020 r. 120 KB 2020-04-02 11:44:20
Placówki Wsparcia Dziennego 116 KB 2020-02-27 13:15:10
Ośrodki Adopcyjne 38 KB 2017-04-18 13:34:15
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2019 r. 166.21 KB 2020-02-26 08:54:06
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2019 r. 134.69 KB 2020-02-26 08:55:05
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 29 lutego 2020 roku. 53.5 KB 2020-03-20 10:15:54
Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego 86.5 KB 2018-09-25 12:41:20