Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Marek ZAWORA GŁÓWNY SPECJALISTA

 

Systemy Informatyczne służą gromadzeniu i przetwarzaniu informacji ujętych w podobszarach sprawozdawczych.

 Podobszary sprawozdawcze:

 • FA - Fundusz Alimentacyjny
 • KDR - Karta Dużej Rodziny
 • OP-3 - Opieka nad dziećmi do 3 lat
 • PS - Pomoc Społeczna
 • SR - Świadczenia Rodzinne
 • SW - Świadczenia Wychowawcze
 • WRiSPZ - Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Pozyskane informacje umożliwiają optymalną organizacje struktury pomocy społecznej w województwie śląskim oraz pozwalają na optymalne planowanie i  wykorzystywanie środków finansowych, poprzez co pomoc jest efektywniejsza i trafia do osób najbardziej potrzebujących.

Przetwarzając je na poziomie wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej otrzymujemy zbiorczą informację na temat stanu i kondycji realizacji zadań w naszym województwie.

Zbiorcze informacje z poziomu województywa są przekazywane na poziom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gdzie umożliwiają analizę stanu udzielanej pomocy realizowanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspiernania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Polityka Bezpieczeństwa, Zarządzanie Systemem Informatycznym, Aspekt Prawny

Regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz 1182),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 poz. 745)

Zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego CAS:

 • użytkownikiem w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) jest wyłącznie wyznaczona osoba lub pracownik
 • każdy użytkownik Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej, Jednostki Samorządowej lub innej posiadającej uprawnienia dostępu do CAS, realizujący zadanie związane z korzystaniem z CAS, musi mieć założone osobiste konto w aplikacji,
 • dostęp do konta użytkownika posiada wyłącznie uprawniona osoba, logująca się swoim spersonalizowanym identyfikatorem i poufnym hasłem,
 • ujawnianie swojego identyfikatora wraz z hasłem dostępowym do konta w CAS jest niedopuszczalne,
 • prośby anonimowych osób lub osób korzystających z identyfikatorów innych użytkowników o reset hasła użytkownika CAS nie mogą być zrealizowane,
STRONA ARCHIWALNA ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

 • Emp@tia: Portal
 • poczta elektroniczna: hd.piu@sygnity.pl
 • numeru telefonu: (81) 749 55 60 (w godzinach 8.00 - 16.00)
 • Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)
  • Admin MZT - Logowanie
   1. E-learning -Szkolenie dla pracowników socjalnych w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy użyciu terminala mobilnego
    Logowanie 
    Nazwa użytkownika
    : otm_empatia_slask

    Hasło: Otm1234@
   2. Pomoc: SoftIQ Informacje-instrukcje
    Telefon: (32) 323 16 56
    Fax: (32) 323 13 55
    Poczta e-mail: hd.empatia@softiq.pl
    Helpdesk: www hd.softiq.pl
    Helpdesk Softiq nie świadczy wsparcia w zakresie oprogramowania służącego do przprowadzanie wywiadów w TM. Jeśli oprogramowanie TM nie zostało zaktualizowane do wersji 2.141 to występują problemy z logowaniem.

 • Teminale mobilne (CSIZS) serwis sprzętu zapewnia firma NIVER Sp. z o.o. Sp.k.
   1. Przekazane terminale mobilne - 241 szt.
   2. Terminale mobilne : Aktywne: 182
   3. Zarejestrowane Jednostki terenowe : 192
   4. Konta użytkowników : 1175

Kategoria: Systemy Informatyczne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
CSIZS - Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego 27.85 KB 2017-09-07 13:42:06
Prezentacja Rejestr Żłobków instrukcje 2.26 MB 2018-02-14 06:54:50
Pytania Odpowiedzi DSR RZ RKZ4 - zbiór zgłoszonych i otrzymanych informacji 2.23 MB 2019-02-13 06:52:53
Numer KESO Jak uzyskać? 243.37 KB 2019-02-13 06:54:37
Przypomnienie hasła do CAS. 420.15 KB 2019-02-13 06:55:23
Nie widzę sprawozdania w CAS co teraz zrobić? 396.88 KB 2019-04-02 09:17:51
Jak wystąpić o rozszerzenie uprawnień w CAS? 208.41 KB 2019-04-02 09:20:13
Jak wprowadzić w CAS zakończenie sprawozdawczości? 223.49 KB 2019-04-02 09:21:06
RJPS - Rejestracja jednostki lub użytkownika 829.19 KB 2019-09-27 06:05:50
RJPS - scalenie kont uzytkownika 294.59 KB 2019-09-27 06:06:29