Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ostatnie Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach zostało przeprowadzone w 2017 roku i dotyczyło statystyki za 2016 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych(8/9 lutego 2017) - został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obecna edycja sprawozdania jednorazowego o nazwie: DPS-IV-159-KS/2019 ma dotyczyć statystyki za 2018 r.

UWAGI:
Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

  • Tablice: 1-13 dotyczą stanu na koniec 2018 r.
  • Tablica 14 dotyczy całego sezonu zimowego 2018/2019

Terminy:

  • Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania jednorazowego w CAS przez Wydziały Polityki Społecznej – do 30 kwietnia 2019 r.
  • Ostateczny termin wypełnienia przez gminy i powiaty sprawozdania jednorazowego powinien być odpowiednio krótszy – do 19 kwietnia 2019 r.
  • Ostateczny termin wypełnienia przez placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym sprawozdania jednorazowego (Tablica 1) – do 12 kwietnia 2019 r.

Załączniki: