Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informuję, że Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie nr DPS.IV.5115.3.1.2018.KS z 20 grudnia 2018 r., zwróciła się z prośbą o zorganizowanie i koordynację działań związanych z realizacją Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które ma być przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

 

Poniżej zamieszczamy skan pisma Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przydatne załączniki do wykorzystania, w tym także ogólne wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania i działań sprawozdawczych.

 

Pliki do pobrania:

 

  1. Skan pisma z MRPiPS.
  2. Ogólne wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania.
  3. Sprawozdanie jednorazowe DPS-IV-146-KS/2019 Tablica sprawozdania, wersja orientacyjna.
  4. Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej.

  

Kontakt telefoniczny:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

32/20-77-839