Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

WOJEWODA ŚLĄSKI OGŁASZA:

"OTWARTY KONKURS OFERT W 2019 R.”

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2020.