Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykzay

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Ośrodki Pomocy Społecznej 104.5 KB 2017-04-18 13:01:58
Powiatowe centra pomocy rodzinie 50 KB 2017-04-18 13:06:17
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 76.5 KB 2017-04-18 13:08:07
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 156 KB 2017-04-18 13:10:10
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 204.5 KB 2017-04-18 13:10:51
Domy pomocy społecznej 77.5 KB 2017-04-18 13:11:55
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 290.98 KB 2017-04-18 13:13:59
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 198.59 KB 2017-04-18 13:14:39
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 348 KB 2017-04-18 13:28:03
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 188.5 KB 2017-04-18 13:28:32
Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej 127.5 KB 2017-04-18 13:32:55
Placówki Wsparcia Dziennego 121 KB 2017-04-18 13:33:48
Ośrodki Adopcyjne 38 KB 2017-04-18 13:34:15
Zakłady pracy chronionej – - stan na na 31.12.2017r. 69.72 KB 2017-04-18 13:38:25
Zakłady aktywności zawodowej - stan na na 31.12.2017r. 26.67 KB 2017-04-18 13:39:01
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wg stanu na 30 czerwca 2018 r. 49 KB 2017-11-14 14:14:56