Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy między innymi:

 

Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych między innymi z tytułu:

  • kar i opłat legalizacyjnych ustalonych przez organy nadzoru budowlanego;
  • dotacji, które powinny zostać zwrócone do budżetu państwa jako niewykorzystane, pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 
  • kosztów procesu ustalonych w drodze prawomocnego wyroku sądu;
  • dochodów pobranych i nieprzekazanych przez j.s.t z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wraz z odsetkami.

 

Aby uzyskać umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych należy (analogicznie do postępowania w przypadku ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych).

 

 

Kategoria: Wydział Finansów i Budżetu - Inne należności budżetowe - Przydatne dokumenty - Do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Karta informacyjna 39.13 KB 2017-03-27 11:26:14
Pomoc de minimis - formularz 79.07 KB 2017-03-27 11:27:05
Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - formularz 34 KB 2017-03-27 11:27:49
Pomoc inna niż de minimis lub de minimis w rolnictwie... - formularz 85.51 KB 2017-03-27 11:28:45
Oświadczenie 67 KB 2017-07-05 10:56:20