Podstawy prawne:

 • art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827, późn. zm.),
 • § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 r., Nr 96, poz. 850),
 • § 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96),
 • Zarządzenie Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

 

Organizacja i zasady działania systemu wykrywania i alarmowania w województwie śląskim.

 

Zarządzeniem ustalono organizację i zasady działania systemu wykrywania i alarmowania, zwanego dalej „SWA”, w celu wykonywania zadań związanych z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności o zagrożeniach na terenie województwa śląskiego.

 

Powszechne ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach obejmuje:

 • funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego ostrzegania, zwany dalej „SWO”;
 • system wykrywania i alarmowania;
 • pozostałe systemy wykrywania skażeń i alarmowania wchodzące w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 • system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

 

Systemy te funkcjonują lub są uruchamiane i rozwijane w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej, a także w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów.

 

System wykrywania i alarmowania organizują:

 1. Wojewoda Śląski – Szef Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego - na potrzeby realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń oraz powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności województwa śląskiego, w sytuacji zagrożenia występującego na obszarze wykraczającym poza granice jednego powiatu;
 2. Starosta – szef obrony cywilnej powiatu - na potrzeby realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń oraz powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności powiatu, w sytuacji zagrożenia występującego na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy;
 3. Prezydent miasta na prawach powiatu, prezydent miasta, burmistrz i wójt – szef obrony cywilnej miasta/gminy - na potrzeby realizacji zadań związanych z informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności, w sytuacji zagrożenia występującego na obszarze miasta/gminy.

Zarządzenie Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania