Komunikaty i Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 75- silna mgła - 2018-11-11
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 74 - silna mgła - 2018-11-10
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu POZIOM III - 2018-11-10
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu POZIOM II - 2018-11-10
2018-11-09 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 72 - silna mgła - 2018-11-10
Ostrzezenie meteorologiczne zbiorczo nr 71 - silna mgła - 2018-11-09
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej dla pyłu zawieszonego PM 10 - 2018-11-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 70 - silny wiatr - 2018-10-30
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 69 - silny wiatr - 2018-10-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 68 - intensywne opady deszczu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-10-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 67 - intensywne opady deszczu Beskid Ślaski i Żywiecki - 2018-10-23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 66 - silny wiatr - 2018-10-23
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2018-10-19
Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2018-10-18
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 65 - silna mgła - 2018-10-09
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 64 - silny wiatr - 2018-10-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 63 - silny wiatr - 2018-09-24
2018-09-23 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 62 - silny wiatr - 2018-09-23
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 61 - Intensywne opady deszczu - 2018-09-14
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 - burze z gradem - 2018-09-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 - burze z gradem - 2018-09-04
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 58 - burze1 - powiaty bielski, Bielsko Biała, cieszyński, żywiecki - 2018-09-03
2018-09-03 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 57 - burze z gradem1 - powiaty bielski, cieszyński, żywiecki i m. Bielsko Biała - 2018-09-03
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 56 - burze z gradem (11 powiatów) - 2018-09-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 55 - burze z gradem/1 - 2018-09-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 54 - Intensywne opady deszczu - 2018-08-25
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-30 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie Małej Wisły, Przemszy Soły) - 2018-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 53 - burze z gradem - 2018-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 52 - Upał/2 - 2018-08-22
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 49 - Upał/1 - 2018-08-19
Ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu - 2018-08-19
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 47 - burze z gradem - 2018-08-14
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 46 - Intensywne opady deszczu - 2018-08-11
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 45 zbiorczo - burze z gradem/2 - 6 powiatów - 2018-08-10
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.26 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły) - 2018-08-10
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 44 - burze z gradem (woj. śląskie) - 2018-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 43 - upał (woj. śląskie) - 2018-08-06
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 40 - burze z gradem1, Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-08-05
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 39 - burze z gradem /1 - 2018-08-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia alarmowego dla ozonu w powietrzu - woj. śląskie - 2018-08-04
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 38 - upał/2 i burze z gradem/1 - 2018-08-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 37 - burze z gradem1, upał2 - 2018-08-02
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 35 - burze z gradem1 oraz burze z gradem2 oraz upał - 2018-08-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 34 - burze z gradem1 oraz burze z gradem2 - 2018-08-01
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 - burze z gradem - 2018-07-31
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2018-07-31
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 32 - burze z gradem - 2018-07-30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 30 - upał (32 powiaty) - 2018-07-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-25 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Wisły) - 2018-07-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 29 - burze z gradem/1 oraz burze z gradem/2 - 2018-07-29
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 28 - burze z gradem - 2018-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 27 - upał (subregion centralny i jura) - 2018-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 26 - burze z gradem - woj. śląskie - 2018-07-27
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 25 - burze z gradem - woj. śląskie - 2018-07-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 zbiorczo - burze z gradem - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-07-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-23 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.2 (woj śląskie, zlewnia górnej Odry) - 2018-07-19
Zmiana ostrzeżenia hydrologicznegp Nr O-1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych(zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2018-07-19
2018-07-19 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 - intensywne opady deszczu z burzami - 2018-07-19
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 20 (zbiorczo) - intensywne opady deszczu z burzami - 2018-07-19
2018-07-18 Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O-1 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych(zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) . - 2018-07-18
18.07.2018 r. Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 1 - ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego w powiatach bielskim, cieszyńskim żywieckim i m. Bielsko Biała - 2018-07-18
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku Nr I-17 -wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2018-07-18
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-22 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Odry) - 2018-07-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-17 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2018-07-17
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 19 zbiorczo - intensywne opady deszczu z burzami - 2018-07-17
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I-6 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Warty) - 2018-07-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 - Intensywne opady deszczu z burzami - woj. śląskie. - 2018-07-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 zbiorczo - burze z gradem - woj. śląskie. - 2018-07-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 zbiorczo - burze z gradem - 2018-07-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 burze z gradem - 2018-07-06
Powiadomienie o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu - 2018-07-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 zbiorczo - burze /1 - 2018-06-29
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 11 zbiorczo - intensywne opady deszczu. - 2018-06-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 - Intensywne opady deszczu - 2018-06-27
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 8 zbiorczo - burze - 2018-06-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 zbiorczo - burze z gradem/1 - 2018-06-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.15 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia Wisły - 2018-06-21
Informacjia o niebezpiecznym zjawisku nr I.21 gwałtowne wzrosty stanów wody na Odrze - 2018-06-21
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 zbiorczo - burze z gradem/2 - 2018-06-21
2018-06-13 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 zbiorczo - intensywne opady deszczu. - 2018-06-13
Ostrzeże meteorologiczne zbiorne nr 4 Intensywne opady deszczu/1 - 2018-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze - burze z gradem - 2018-06-13
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo - intensywne opady deszczu, burze - 2018-06-12
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo - intensywne opady deszczu - 2018-06-12
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.18 gwałtowne wzrosty stanów wody - dopływy górnej i środkowej Odry - 2018-06-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5 - burze z gradem - 2018-06-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 burze z gradem. - 2018-06-09
2018-06-08 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 zbiorczo - burze z gradem - 2018-06-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 - burze z gradem - 2018-06-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - burze - 2018-06-04
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:17 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2018-06-04
2018-06-03 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:17 - Gwałtowne wzrosty stanów wody - Odra - 2018-06-03
Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr 16 - 2018-06-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 11 - 2018-06-03
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49 - burze z gradem - 2018-06-03
Odwołanie Ostrzeżenia meteorologicznego nr 48 - burze z gradem - 2018-06-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.16 gwałtowne wzrosty stanów wody - dopływy górnej Odry - 2018-06-02
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9 gwałtowne wzrosty stanów wody: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły (śląskie) - 2018-06-02
2018-06-02 Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 48 - Burze z gradem - 2018-06-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 - burze z gradem - 2018-06-01
Odwołanie ostrzeżenia meteorologiczne nr 46- burze- Beskid Śląski i Żywiecki. - 2018-05-29
Odwołanie ostrzeżenia meterologicznego nr 45 Burze - subregion centralny - 2018-05-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46 -Burze - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-05-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45 -Burze - subregion centralny - 2018-05-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 burze z gradem/1. - 2018-05-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - burze z gradem - 2018-05-23
Komunikat WIOŚ - 2018-05-22
2018-05-16 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.6 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły).pdf - 2018-05-16
2018-05-16 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.8 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnia górnej Odry) - 2018-05-16
2018-05-16 Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I.3 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Warty - 2018-05-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 - Intensywne opady deszczu - 2018-05-16
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:7 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia górnej Odry - 2018-05-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 - burze z gradem - woj. śląskie - 2018-05-11
2018-05-09 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40 - burze z gradem - 2018-05-09
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - burze z gradem - 2018-05-03
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 - burze - 2018-04-30
Wystąpienie I poziomu ostrzegania – przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 - 2018-04-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - burze z gradem - 2018-04-23
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 silny wiatr Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-04-08
Odwołanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I.3 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Odry - 2018-04-01
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:3 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnia górnej Odry - 2018-03-31
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 oblodzenie - województwo śląskie - 2018-03-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 zawieje, zamiecie śnieżne - subregion jurajski - 2018-03-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 - oblodzenie (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-03-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32 oblodzenie (subregion centralny) - 2018-03-16
2018-03-15 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne - subregion jurajski - 2018-03-15
Wystąpienie I poziomu ostrzegania - przekroczenie dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3. - 2018-03-15
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 oblodzenie - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-03-14
2018-03-12 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29 silny wiatr - Beskid Ślaski i Żywiecki - 2018-03-12
07.03.2018 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz powiadomienie o warunkach aerosanitarnych. - 2018-03-07
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2018-03-06
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2018-03-06
2018-03-05 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28 opady marznące - województwo śląskie - 2018-03-05
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-03-05
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-03-04
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 27 z dn. 02.03.2018 r. -silny mróz - subregion jurajski. - 2018-03-03
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 26 z dn. 02.03.2018 r. -silny mróz - subregion centralny. - 2018-03-03
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 23 z dn. 28.02.2018 r. -silny mróz - beskid Śląski i Żywiecki. - 2018-03-02
2018.03.02 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27 silny mróz - subregion jurajski. - 2018-03-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 26 silny mróz - subregion centralny. - 2018-03-02
2018-02-28 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 23 Silny mróz - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-02-28
2018-02-28 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 24 Silny mróz - subregion centralny - 2018-02-28
2018-02-28 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 25 - silny mróz (subregion jurajski) - 2018-02-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25 Silny mróz - subregion jurajski - 2018-02-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 Silny mróz - subregion centralny - 2018-02-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 23 silny mróz - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-02-24
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-19
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-18
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-11
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. - 2018-02-10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-02-09
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 pady marznące - 2018-02-08
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-02-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 pady marznące - woj. śląskie - 2018-02-08
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 20 intensywne opady śniegu - 2018-02-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 20 intensywne opady śniegu - woj. śląskie - 2018-02-07
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 19 opady marznące - woj. śląskie - 2018-02-07
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 opady marznące - woj. śląskie - 2018-02-07
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-02-06
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 silny mróz subregion Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-02-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 oblodzenie - woj. śląskie - 2018-02-04
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 16 - silny wiatr (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-02-01
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 silny wiatr subregion Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-31
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 15 - silny wiatr (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-01-30
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 14 - silny wiatr (subregion centralny) - 2018-01-30
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13 - silny wiatr (subregion jurajski) - 2018-01-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 silny wiatr subregion Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 silny wiatr subregion centralny - 2018-01-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 silny wiatr - subregion jurajski. - 2018-01-29
Ostrzezenie meteorologiczne nr 12 - silna mgła - 2018-01-27
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-01-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 - Intensywne opady śniegu (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-01-21
2018-01-18 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 - silny wiatr (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2018-01-18
2018-01-18 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 - silny wiatr (subregion jurajski) - 2018-01-18
2018-01-18 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 - silny wiatr (subregion centralny) - 2018-01-18
Odwołanie Ostrzezenia meteorologicznego nr 7 opady marznące - 2018-01-17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 opady marznące - 2018-01-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-15
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 - opady marznące. - 2018-01-11
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2018-01-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4 - oblodzenie Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 - oblodzenie (subregion centralny) - 2018-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2- silny wiatr - subregion centralny - 2018-01-03
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2018-01-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:50 - wzrosty stanów wody.( Olza) - 2017-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 143 - silny wiatr ( Beskid Śląski i Żywiecki). - 2017-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 142 - roztopy - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 141 - Intensywne opady śniegu - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 140 - silny wiatr - beskid śląski i zywiecki - 2017-12-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 139 silny wiatr - subregion jurajski - 2017-12-23
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 138 - opady marznące - 2017-12-21
Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10 -aktyalizacja. - 2017-12-16
Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10 - 2017-12-15
2017-12-13 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 137 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-13
2017-12-10 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 134 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 136 - Roztopy (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 - silny wiatr - subregion centralny - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 134 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-12-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 133 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki. - 2017-12-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 132 - Oblodzenie (subregion jurajski) - 2017-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 131 - Oblodzenie (subregion centralny) - 2017-11-30
2017-11-29 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 130 - Intensywne opady śniegu (subregion jurajski) - 2017-11-29
2017-11-29 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 129 - Intensywne opady śniegu (subregion centralny) - 2017-11-29
2017-11-29 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 128 - Intensywne opady śniegu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-11-29
Trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności - 2017-11-27
2017-11-24 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 127 - silny wiatr (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-11-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 126 - oblodzenie - 2017-11-20
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2017-11-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 125 - intensywne opady śniegu - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-11-12
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 124 silny wiatr - Beskid Ślaski i Żywiecki - 2017-11-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 124 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-11-04
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 121 - intensywne opady deszczu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-29
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I-48 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Odry - 2017-10-29
- 2017-10-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 123 opady śniegu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 122 silny wiatr - województwo śląskie - 2017-10-28
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 121 intensywne opady deszczu (Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-28
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:84 - Gwałtowne wzrosty stanów wód - Zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły. - 2017-10-27
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 120 - intensywne opady deszczu(Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-10-26
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 119 - intensywne opady deszczu- Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-10-22
Zakaz stadionowy w ramach rozgrywek Nice I ligi pomiędzy drużynami GKS Tychy - GKS Katowice. - 2017-10-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 118 - silna mgła - woj. śląskie - 2017-10-19
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 117 - silny wiatr (subregion jurajski) - 2017-10-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 116 - silny wiatr (subregion centralny) - 2017-10-05
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 115 - silny wiatr, Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-10-05
Odwołanie ostrzeżenie meteorologiczne nr 113 - intensywne opady deszczu Subregion Centralny - 2017-09-23
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I 42 - województwo śląskie - Górna Odra.pdf - 2017-09-23
Informacja o niebezpiecznym zjawisku I 32 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - zlewnia Górnej Warty - 2017-09-23
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 0.6 - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły - 2017-09-22
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 114 - intensywne opady deszczu Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-22
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113 - intensywne opady deszczu Subregion Centralny - 2017-09-22
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I-31 Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych ( zlewnia Warty) - 2017-09-21
Ostrzeżenie hydrologicznenr O:13 - zlewnia Górnej Odry. - 2017-09-21
Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 4 - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły - 2017-09-21
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 112 - intensywne opady deszczu (subregion jurajski). - 2017-09-21
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111 - intensywne opady deszczu (subregion centralny). - 2017-09-21
Zmiana Ostrzeżenia meteorologicznego nr 110 - Intensywne opady deszczu - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I-76 Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych ( Małej Wisły, Soły, Przemszy, Brynicy) - 2017-09-20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110 - intensywne opady deszczu (subregion Beskid Śląski i Żywiecki). - 2017-09-20
Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:73 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły) - 2017-09-17
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 109 - intensywne opady deszczu - 2017-09-17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 109 -intensywne opady deszczu. - 2017-09-16
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108 - silny wiatr - Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-13
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:71 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Mała Wisła, Przemsza, Brynica, Soła - 2017-09-12
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 106 - intensywne opady deszczu (subregion Beskid Śląski i Żywiecki) - 2017-09-12
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107 - intensywne opady deszczu (subregion jurajski) - 2017-09-11
2017-09-11 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 - intensywne opady deszczu Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-11
2017-09-11 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 105 - intensywne opady deszczu (subregion centralny) - 2017-09-11
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104 - intensywne opady deszczu Beskid Śląski i Żywiecki - 2017-09-04
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102 - burze z gradem - 2017-08-27
Odwołanie Informacji o niebezpiecznym Zjawisku Nr I:39 - zlewnia Odry i Olzy - 2017-08-21
- 2017-08-19
- 2017-08-19
- 2017-08-19
- 2017-08-19