Kategoria: Obrona Cywilna - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej 1.29 MB 2017-04-05 11:18:07
Poradnik Metodyczny Ćwiczeń Obrony Cywilnej 3.66 MB 2017-04-05 11:19:04
Wzory dokumentów do poradnika metodycznego ćwiczeń obrony cywilnej 2.29 MB 2017-04-05 11:20:03
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w Zakresie Kwalifikacji i Działalności Instruktorów Obrony Cywilnej 3.64 MB 2017-04-05 11:21:36
Zasady postępowania dotyczące ewidencjonowania instruktorów obrony cywilnej działającej na terenie województwa śląskiego 321.29 KB 2017-04-05 11:23:50
Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań 35.88 MB 2017-04-05 11:28:09
OPIS DOTYCZĄCY NORMATYWÓW w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. 206.62 KB 2017-04-05 11:28:49
ZARZĄDZENIE WOJEWODY Nr 589/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania 7.33 MB 2017-04-05 11:30:05
OPIS DO STOSOWANIA ZARZĄDZENIA WOJEWODY Nr 589/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania 261.62 KB 2017-04-05 11:30:33
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej 11.01 MB 2017-04-05 11:31:53
OPIS ZAKRESU STOSOWANIA WYTYCZNYCH Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej 155.6 KB 2017-04-05 11:32:31
Wytyczne Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu państwa szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności 708.49 KB 2017-04-05 11:35:20
OPIS DO STOSOWANIA WYTYCZNYCH WOJEWODY w sprawie zasad finansowania szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony 146.46 KB 2017-04-05 11:36:01
Wytyczne Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie śląskim w 2017 roku 1.8 MB 2017-04-05 11:38:17
OPIS DO WYTYCZNYCH WOJEWODY ŚLĄSKIEGO -SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie śląskim w 2017 roku 162.08 KB 2017-04-05 11:39:02