„Bezpieczne Wakacje 2018”

 

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 22 czerwca 2018 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2018", które potrwają do 3 września 2018 r.
W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2018". Zwrócił się także do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania mają na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku oraz promowanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Śląskim Kuratorem Oświaty i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs pn: "Wakacje: Bezpiecznie, zdrowo i zabawnie", który ma na celu promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Konkurs ma za też za zadanie kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do letnich zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności.
Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

 

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

Kategoria: Bezpieczne wakacje 2018

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Bezpieczna woda - broszura informacyjna 3.72 MB 2018-06-21 10:47:37
Kontrole autokarów 318.38 KB 2018-06-21 10:48:30
Koordynatorzy akcji - Bezpieczne wakacje 2018 188.65 KB 2018-06-21 10:49:07
Plakat bezpieczna woda 966.21 KB 2018-06-21 10:49:35
Quiz - Bezpieczna woda 8.25 MB 2018-06-21 10:50:00