Alina Kucharzewska - Samodzielne stanowisko ds. obsługi prasowej – rzecznik prasowy wojewody:

Zadania Biura:

 • obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, wyjazdów i spotkań Wojewody i Wicewojewodów, w tym m.in. z:
  • parlamentarzystami,
  • samorządem terytorialnym,
  • związkami zawodowymi,
  • innymi organizacjami pozarządowymi,
  • interesantami w sprawach skarg i wniosków,
  • właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi na zasadach określonych przez ministra spraw zagranicznych,
 • organizacja obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych na terenie województwa,
 • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Prezesem Rady Ministrów oraz ministrami,
 • prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody oraz współpraca z mediami,
 • koordynowanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej oraz jej ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez Wojewodę honorowego patronatu nad imprezami organizowanymi na terenie województwa oraz udziałem w komitetach honorowych,
 • współpraca z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

Do zakresu działania Biura Wojewody należy również realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej, które związane są z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w zakresie informacji europejskiej) oraz sprawami zagranicznymi.