dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Historia

Format: Nazwa linku:

Gmach Urzędu Wojewódzkiego
Poczet Wojewodów


Listwa czasu:
 

1998 Sejm decyduje o podziale kraju na 16 województw. Do województwa śląskiego wchodzi część gmin byłych województw: katowickiego, częstochowskiego i bielskiego.
  1995 Podpisanie kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego.
  1991 Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z udziałem Ojca Świętego.
  1983 Spotkanie z Janem Pawłem II na lotnisku w Katowicach - Muchowcu.
  1981 W czasie pacyfikacji Kopalni "Wujek" w Katowicach ginie 9 górników protestujących przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
  1975 Nowy podział administracyjny kraju. Wśród 49 województw są katowickie, bielskie i częstochowskie.
  1957 Pierwszy swój program emituje Telewizja Katowice. Powstaje Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  1953 Przez trzy lata od śmierci Stalina Katowice noszą nazwę Stalinogród.
  1950 Powstaje województwo katowickie z Częstochową i Bielskiem-Białą, a także województwo opolskie. Reforma kształcenia ekonomicznego w Polsce. Wyższe studium Nauk Społeczno-Gospodarczych zostaje upaństwowione i przekształcone w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach.
  1945 Po zakończeniu wojny (w maju), Krajowa Rada Narodowa znosi statut organiczny województwa śląskiego i tworzy województwo śląsko-dąbrowskie, w którego skład wchodzi Opolszczyzna. Powołana zostaje Tymczasowa Komisja Organizacyjna Politechniki w Katowicach (Politechniki Śląskiej).
  1939 Żołnierze niemieccy, przebrani w polskie mundury, zajmują niemiecką radiostację w Gliwicach. Prowokacja gliwicka daje Hitlerowi pretekst do napaści na Polskę. Wybuch II wojny światowej.
  1936 W Katowicach powstaje prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych.
  1931 Uchwała Sejmu Śląskiego powołuje w Katowicach Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe.
  1927 Pierwszą audycję nadaje Polskie Radio Katowice.
  1922 Pierwszy polski wojewoda na Górnym Śląsku - Józef Rymer, symbolicznie przekazuje ziemię śląską przedstawicielom władz Polski. Wybory do Sejmu Śląskiego. Województwo Śląskie przyjmuje status województwa autonomicznego ze stolicą w Katowicach.
  1921 Plebiscyt. Za Niemcami opowiada się 709 tyś. głosujących, za Polską o 200 tyś. mniej. Trzecie powstanie śląskie. Liga Narodów podejmuje ostateczną decyzję o podziale Górnego Śląska. Polsce przypadają powiaty: katowicki, pszczyński, chorzowski, prawie cały rybnicki, część tarnogórskiego, zabrskiego, bytomskiego i gliwickiego (bez miast Bytomia, Zabrza i Gliwic). Niemcy zachowują pozostałą część Górnego Śląska.
  1920 Decyzją Ligi Narodów o przynależności Górnego Śląska przesądzi plebiscyt. Na Górny Śląsk przybywa angielsko-francusko-wtoska Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa. W Bytomiu organizuje się Polski Komisariat Plebiscytowy. Międzysojusznicza Komisja przybywa do Cieszyna, lecz do plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim nie dochodzi. Konferencja Ambasadorów przyznaje Polsce 43% spornego obszaru. Na Górnym Śląsku wybucha drugie powstanie.
  1919 Strajk powszechny na Górnym Śląsku poprzedza wybuch pierwszego, zakończonego niepowodzeniem powstania śląskiego.
  1918 Utworzenie polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.
  1914- 1918 l wojna światowa. Polska odzyskuje niepodległość. Budzą się nadzieje na przyłączenie do niej Śląska.
  1903 Wojciech Korfanty, jako pierwszy Polak z Górnego Śląska, zdobywa mandat poselski w wyborach do Reichstagu.
  1893 W Bielsku zostaje uruchomiona jedna z pierwszych elektrowni na ziemiach polskich.
  1885 Powstaje Macież Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego (w roku 1914 będzie prowadzić 71 szkół z polskim językiem wykładowym).
  1878 Na przystanku kolei fabrycznej w Królewskiej Hucie (Chorzów) zainstalowana zostaje lampa łukowa - pierwsze na ziemiach polskich źródło światła elektrycznego.
  1869 Karol Miarka, działacz narodowy na Górnym Śląsku, wydaje pismo "Katolik".
  1864 W Mysłowicach powstaje pierwszy polski teatr amatorski na Górnym Śląsku.
  1863 Wybuch Powstania styczniowego. Oddziały powstańcze staczają bitwy z wojskami carskimi m.in. pod Kruszyną, Janowem, Wąsoczem i Mirowem. Ze Śląska napływają ochotnicy oraz broń dla powstańców.
  1851 Ukazuje się "Gwiazdka Cieszyńska", pismo propagujące jedność wszystkich ziem etnicznie polskich, redagowane przez Pawła Stalmacha. Powstaje Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych.
  1846 Przekazanie do ruchu linii kolejowej prowadzącej z Wrocławia poprzez Opole, Gliwice, Katowice do Mysłowic. Rok później połączona ona zostaje z linią Szczakowa-Kraków, a w 1849 z trasą warszawsko-wiedeńską.
  1845 W Mikołowie otwarto pierwszą na Górnym Śląsku polską drukarnię.
  1821 Józef Lompa pisze pierwszy podręcznik historii Śląska pt. "Krótkie wyobrażenie historyi Śląska dla szkół elementarnych".
  1802 Jan Leopold Szersznik zakłada muzeum i bibliotekę cieszyńską.
  1794- 1798 W "Królewskiej Odlewni Żelaza" w Gliwicach - według projektu szkockiego inżyniera Johna Baildona - powstaje pierwszy na kontynencie europejskim (poza Wielką Brytanią) wielki piec na koks.
  1794 Korpus Tadeusza Kościuszki toczy powstańczy bój z wojskami rosyjsko-pruskimi pod Szczekocinami.
  1792 Huta szkła w Wesołej pod Mysłowicami dokonuje pierwszego wytopu cynku na skalę przemysłową. Kilkadziesiąt lat później Śląsk zajmuje pierwsze miejsce w świecie, w jego produkcji.
  1788 Tarnogórska kopalnia "Fryderyk" uruchamia pierwszą na kontynencie europejskim maszynę parową do odwadniania wyrobisk górniczych.
  1779 Fryderyk von Reden, mianowany dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego, organizuje śląską szkołę górniczą w Świerklańcu.
  1772- 1795 Rozbiory Polski, która stopniowo traci suwerenność, a jej terytorium zajmują Rosja, Prusy i Austria (w 1846 roku po zajęciu przez Austrię Wolnego Miasta Krakowa, w miejscu łączenia się Białej i Czarnej Przemszy, koło Mysłowic, stykają się granice państw zaborczych -tzw. Trójkąt Trzech Cesarzy).
  1772 Konfederacja barska. Cieszyn staje się siedzibą władzy zwierzchniej konfederacji. Kazimierz Pułaski dowodzi obroną twierdzy jasnogórskiej.
  1746- 1775 Fala buntów chłopskich na ziemi cieszyńskiej, bielskiej i opawskiej przynosi skutek w postaci obniżenia ciężaru świadczeń i podatków.
  1740 Początek wojen śląskich, na skutek których Śląsk Cieszyński i Opawski przypada Austrii, pozostała część Prusom.
  1683 Jan III Sobieski rusza na odsiecz Wiednia. Szlak wiedzie przez Bytom, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Gliwice, Rudy Wielkie i Racibórz.
  1620- 1648 Na polecenie króla Zygmunta III Wazy wokół klasztoru na Jasnej Górze budowane są potężne fortyfikacje.
  1618- 1648 W czasie Wojny Trzydziestoletniej ginie 30% ludności Śląska.
  1612 Kowal Walenty Roździeński pisze "Officina ferraria..." - pierwszy polski opis górnictwa żelaznego oraz życia górników i hutników.
  1548 Książę Wacław zatwierdza statut sukienników bielskich.
  1528 Jan II Dobry wydaje "Ordunek Górny - zawierający szczegółowe przepisy w sprawie organizacji górnictwa w Księstwie Opolskim, Raciborskim i państwie bytomskim.
  1526 Śląsk, formalnie należąc do Czech - faktycznie przechodzi pod władzę Habsburgów.
  1490 Tarnowskie Góry, w których odkryto bogate złoża rud srebronośnych, stają się jednym z największych ośrodków górniczych w Europie.
  1438 Kazimierz Jagiellończyk, pretendent do tronu czeskiego, bezskutecznie próbuje odbić Śląsk.
  1430 Rabunek i uszkodzenie jasnogórskiego obrazu Madonny. Obraz zostaje zrekonstruowany za sprawą króla Władysława Jagiełły i powraca na swe miejsce.
  1402 Powstaje ogólnośląski związek książąt, rycerstwa i miast. Początki sejmu śląskiego.
  1380 Książę Władysław Opolczyk sprowadza z Węgier do Częstochowy o.o. paulinów; funduje również słynny obraz Madonny.
  1378 Przy klasztorze norbertanek w Rybniku powstaje najstarsza na Śląsku i jedna z najstarszych w Europie szkoła żeńska dla szlachcianek.
  1339 Kazimierz Wielki zrzeka się pretensji do prawie całego Śląska na rzecz Czech. Wzdłuż nowej granicy poleca budować kamienne zamki (m.in w Olsztynie, Bobolicach, Mirowie i Ogrodzieńcu).
  1289 Książę bytomski Kazimierz składa hołd lenny królowi Czech Wacławowi II W jego ślady idą pozostali książęta śląscy.
  1257 Władysław, książę opolski, zezwala miechowskiemu klasztorowi Bożogrobców na osadzenie się we wsi Chorzów.
  1255 W Rudach koło Raciborza osiedlają się cystersi, którzy uczą chłopów nowoczesnego rolnictwa, chowu bydła i hodowli ryb.
  1254 Bytom otrzymuje prawa miejskie.
  1241 Przeor klasztoru dominikańskiego w Raciborzu zapisuje pierwsze zdanie po polsku: "górze szą nam stało" (słowa Henryka II po klęsce wojsk polskich pod Legnicą).
  1220 Biskup krakowski Iwo Odrowąż, nadając dziesięciny dla klasztoru w Mstowie, wymienia m.in. wsie Częstochowa i Częstochówka.
  1155 Spis dóbr biskupa wrocławskiego wymienia m.in. kasztelanię cieszyńską.
  1138 Początek rozbicia dzielnicowego. Najstarszy syn Bolesława Krzywoustego - Władysław II otrzymuje Śląsk i dzielnicę senioralną z Krakowem.
  1054 Cesarz niemiecki odrzuca pretensje Czechów i uznaje przynależność Śląska do Polski.
  1000 Bolesław Chrobry wiąże biskupstwo wrocławskie, sprawujące duchową opiekę nad Śląskiem, z metropolią gnieźnieńską.
  990 Mieszko l jednoczy etniczne ziemie polskie. W granicach jego państwa znajduje się Śląsk.
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Jeremi Astaszow 2009-10-22 10:36
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl