dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Pobyt cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 2 maja (wtorek), 16 czerwca (piątek), 14 sierpnia (poniedziałek) br. ustalono dniami wolnymi od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W zamian za te dni wyznacza się dniami pracy następujące soboty: 13 maja, 24 czerwca, 9 września.

Tych z Państwa, którzy dokonali rezerwacji wizyty w Urzędzie poprzez system internetowej rezerwacji kolejki na 2 maja bądź 16 czerwca br. informujemy, że Państwa terminy będą aktualne w odpowiednie soboty pracujące.

A zatem rezerwacje:

 • z 2 maja przeniesione zostaną na 13 maja
 • a rezerwacje z 16 czerwca na 24 czerwca br.

Aby zrealizować rezerwacje w te dni prosimy po przybyciu do Urzędu – w godzinach wskazanych w rezerwacjach - o kontakt z pracownikami informacji na stanowiskach 1, 2 w pok. 119.

Uwaga!

Osoby posiadające rezerwacje do usług:

 • Pobyt cudzoziemców spoza UE - składanie wniosków  – KATOWICE,
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE - składanie wniosków  – BIELSKO-BIAŁA,
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE - składanie wniosków  – CZĘSTOCHOWA
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE - składanie wniosków  – KATOWICE - DODATKOWE TERMINY
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE - odbiór decyzji, kart pobytu; uzupełnianie brakujących dokumentów – KATOWICE 

prosimy o kontakt (

bok [at] katowice.uw.gov.pl
lub tel. 32 20 77 562) w celu indywidualnego ustalenia nowego terminu.

Realizacja rezerwacji nastąpi pomiędzy 4 a 13 maja br. – dla rezerwacji dokonanych na 2 maja br. oraz pomiędzy 19 a 24 czerwca br. – dla rezerwacji dokonanych na 16 czerwca br.

 


Dear Sir or Madam,

We remind you that May 2nd (Tuesday), June 16th (Friday) and August 14th (Monday) are non-working days for Polish public administration offices. In compensation, the following Saturdays are marked as working days: May 13th, June 24th and September 9th.

Your reservations for:

 • May 2nd are transferred on May 13th,
 • June 16th are transferred on June 24th.

Reservation hour remains the same.

Upon arrival at our Office at reservation hour please contact our staff at the information stands no. 1, 2 or 4 in the customer’s room no. 119.

Attention – a special notice for foreigners!

Persons who possess a reservation for following services:

 • Non-EU Citizens Residence - Applications – KATOWICE,
 • Non-EU Citizens Residence - Applications – BIELSKO-BIAŁA,
 • Non-EU Citizens Residence - Applications – CZĘSTOCHOWA
 • Non-EU Citizens Residence - Applications – KATOWICE – ADDITIONAL TERMS
 • Non-EU Citizens Residence - Collection of decision, Residence card; Completion of missing documents – KATOWICE

please contact

bok [at] katowice.uw.gov.pl
or phone no. 32 20 77 562 as soon as possible to settle a new appointment.

Your appointment (according to the previous reservation) will be:

1/ between 4th and 13th of May – for the reservations made for May 2nd

2/ and between 19th and 24th of May - for the reservations made for June 16th


INFORMACJA O OBSŁUDZE CUDZOZIEMCÓW

Od 17 października 2016 r. osoby chcące złożyć wniosek z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców („Pobyt cudzoziemców spoza UE – składanie wniosków”) muszą zarezerwować swoją wizytę w Urzędzie poprzez stronę internetową http://rezerwacja.slask.eu.

Przyjmowanie wniosków i składanie odcisków linii papilarnych do wniosków wysłanych pocztą lub złożonych w Kancelarii Urzędu odbywa się wyłącznie na podstawie rezerwacji dokonanych poprzez stronę internetową (http://rezerwacja.slask.eu) co oznacza, że nie ma możliwości pobrania biletu na miejscu w Urzędzie. Dokonując rezerwacji internetowej należy wybrać opcję składania wniosków.

Wprowadzone zmiany dotyczą także Oddziałów w Bielsku-Białej i w Częstochowie.

Odbiór karty pobytu oraz dostarczenie brakujących dokumentów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach (w Katowicach – pobranie biletu z systemu kolejkowego w Biurze Obsługi Klienta).

Jedna osoba może posiadać jedną rezerwację do danej kolejki. Dodatkowe rezerwacje będą usuwane. 

Prosimy cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatów:

 • bielskiego,
 • cieszyńskiego,
 • pszczyńskiego,
 • żywieckiego
 • oraz miasta Bielsko-Biała,

do załatwiania spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w:

Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 19.

 

Z kolei mieszkańców powiatów:

 • częstochowskiego,
 • kłobuckiego,
 • lublinieckiego,
 • myszkowskiego,
 • zawierciańskiego
 • oraz miasta Częstochowy,

prosimy o załatwianie spraw z w/w zakresu w:

Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój nr 46 (wejście od ul. Korczaka).

 

Wniosek o pobyt można także złożyć:

w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25, parter, pokój nr 161, stanowisko nr 23 i 24
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, parter, pokój nr 2
 • Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, parter, pokój nr 67

lub wysłać pocztą na adres:

        Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

        Wydział Spraw Cudzoziemców i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Cudzoziemców,

        ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Z uwagi na dużą liczbę zapytań telefonicznych zachęcamy do kontaktu mailowego na adres:

cudzoziemcy [at] katowice.uw.gov.pl
. W celu ułatwienia identyfikacji prosimy podać numer sprawy oraz imię i nazwisko.

 

Important information about foreigners service.

We inform that from 17th October 2016 to apply for residence legalisation („Non-EU Citizen Residence – Applications”) you must book your visit by making the Internet reservation first (http://rezerwacja.slask.eu).

Submitting the applications and leaving the fingerprints for applications (sent by post or submitted in Kancelaria) is available only with your previous Internet booking (http://rezerwacja.slask.eu). From 17th October 2016 you cannot take ticket from ticket printers located in the Office.

Changes concern also Offices in Bielsko-Biała and Częstochowa.


You can receive your residence card or submit missing documents without any changes by taking the ticket from the ticket printers located

in the Office in Katowice.

One person can have only one reservation in the queue. Others reservations will be deleted.

Foreigners living in the area of districts:

 • Bielsko-Biała,
 • Cieszyn,
 • Pszczyna,
 • Żywiec
 • and the city of Bielsko-Biała

are asked to proceed the residence legalisation in:

Silesian Voivodeship Office in Bielsko-Biała,

40 Piastowska Str., 43-300 Bielsko-Biała.

 

Foreigners living in the area of districts:

 • Częstochowa,
 • Kłobuck,
 • Lubliniec,
 • Myszków,
 • Zawiercie
 • and the city of Częstochowa

are asked to proceed the residence legalisation in:

Silesian Voivodeship Office in Częstochowa,

7 Sobieskiego Str., 42-200 Częstochowa.


 

 We would like to inform about other options of submitting application. You can deliver documents:

 • to the Silesian Voivodeship Office in Katowice, 25 Jagiellońska, room No. 161, stage 23 and 24
 • to the Silesian Voivodeship Office in Bielsko – Biała, 40 Piastowska, room No. 2
 • to the Silesian Voivodeship Office in Częstochowa, 7 Sobieskiego, room No. 67
 • or you can send them by post:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Cudzoziemców

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice


Due to the large number of telephone inquiries, we encourage you to contact us by email

cudzoziemcy [at] katowice.uw.gov.pl
. In order to speed up the process, please state your case number and your name.


 

Format: Nazwa linku:
Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć w Kartach informacyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Więcej informacji dotyczących pobytu cudzoziemców

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Tomasz Zuziak 2017-05-18 10:20
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 16 czerwca br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 24 czerwca br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl